Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Buổi Họp Ngày 19.1.2013

Ngày 19.1.2013 HNVTN Oslo & VĐ đă tổ chức một buổi họp xoay quanh đề tài xây dựng tượng đài thuyền nhân. Kết quả của buổi họp là kể từ ngày 19.1.2013, BCH HNVTN Oslo & VĐ sẽ tiếp tục đồng hành với UBXDTĐ trong công tác xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Na Uy để sớm có ngày khánh thành.

Theo tinh thần buổi họp vừa nêu, UBXDTĐ đă soạn thư (có thông qua anh Trần Trung) gởi đến Viện Bảo Tàng Hàng Hải với mục đích yêu cầu họ thay đổi một trong những điều khoản trong bản hợp đồng: Không biểu dương chính trị (xin nhắc lại: UBXDTĐ đă nhiều lần lên tiếng với VBT về điều khoản này, và điều khoản "không biểu dương chính trị" này của VBT không chỉ quy định cho chúng ta mà c̣n đối với tất cả những hội đoàn đặt tượng đài tại đó).

Sau khi nhận thư của UBXDTĐ, Ban Điều Hành Viện Bảo Tàng đă yêu cầu UBXDTĐ ngưng dự án công tŕnh trong hai tuần để VBT họp bàn lấy quyết định. Sau đó VBT cho biết họ vẫn giữ nguyên nội dung bản hợp đồng như trước.

Trong bản hợp đồng cho thấy VBT hoàn toàn tôn trọng và đồng ư cho tất cả những sinh hoạt của chúng ta mang ba ư nghĩa của dự án tượng đài:

  • Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớvà nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này.
  • Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam.
  • Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

Trước quyết định này của Viện Bảo Tàng, UBXDTĐ, sau khi tham vấn với vài chính trị gia và luật sư người Na Uy, đă có một cuộc họp gấp (buổi họp này diễn ra vào ngày 14.02.2013, và có mời anh Hội Trưởng Trần Trung tham dự, nhưng rất tiếc anh Trần Trung từ chối v́ bận việc làm kể cả việc gặp riêng, xin xem hồ sơ tham khảo Tran Trung). Đa số thành viên đă chọn phương án tiếp tục dự án v́ ba mục tiêu đă nêu trên được VBT tôn trọng (đây cũng là ba mục tiêu làm nền tảng cho mọi hoạt động của UBXDTĐ, và 3 mục tiêu đó đă được bà con đồng hương khắp nơi đồng ḷng qua việc đóng góp tài chánh cho công tŕnh xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Tri Ân Na Uy).