Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Buổi Họp ngày 31.10.2012 giữa UBXDTĐ & BCH HNVTN Oslo & VĐ

Đây là buổi họp đầu tiên kể từ khi BCH HNVTN Oslo & VĐ nhậm chức.

Trong buổi họp này UBXDTĐ đă trao quyền quyết định về câu văn trên Bia Văn Tượng Đài và tổ chức lễ khánh thành cho HNVTN Oslo & VĐ. BCH HNVTN Oslo & VĐ xác định là vẫn tín nhiệm UBXDTĐ trong dự án này, và tín nhiệm anh Nguyễn Đức Hóa thay mặt BCH HNVTN Oslo & VĐ là thành viên của UBXDTĐ.