Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Fra: Bård Larsen <bard@civita.no>

Dato: 13:30 4. juni 2013

Emne: SV: Re.: Artikkel den 26.04.2013- Vietnam Politisk krøll

 

Jeg heter Bård Larsen og jobber som historiker i den liberalkonservative tenketanke Civita. Som dere kanskje vet har jeg skrevet om Vietnam, både i bøker og i kronikker i avisen.

 

I boken Idealistene skriver jeg om hvordan forbrytelser begått av kommunistene har blitt grovt underkommunisert og fortiet i norsk offentlighet, da særlig på venstresiden. Det gjelder også historien om det vietnamesiske folkets lidelser, hvor bare den ene siden har blitt hørt.

 

I Norge vet man også lite om bakgrunnen for Vietnam-krigen. Man vet lite om Ho Chi Minhs brutalitet og enda mindre om den kommunistiske angrepskrigen mot sør. Også bakgrunnen for båtflyktningen er lite kjent. All denne kunnskapen har gått tapt til fordel for en enkel og usann historie om de gode (FNL) og de onde (USA). Og det er veldig synd.

 

Derfor er det så gledelig at det nå reises et minnesmerke på Bygdøy for norske sjøfolk og for båtflyktningene. Dessverre er det også slik at det å reise et såpass stort monument er en byråkratisk prosess hvor mange hensyn må tas. Jeg har forstått det slik at noen av dere ikke er helt fornøyd fordi Norge Maritime Museum ikke vil tillate politiske manifestasjoner ved minnesmerket. Det er en forståelig bekymring. Allikevel mener jeg at det er riktig å akseptere de betingelser som kommunen og museet har satt. Ikke fordi det nødvendigvis er helt rettferdig, men fordi det er vanskelig å se noen annen mulighet. La meg forklare hvorfor jeg mener dette.

 

Kommunen har slik jeg ser det, gjort en god jobb og har bare forholdt seg til sine oppgaver. Beliggenheten på Bygdøy og det rent formelle. De har også, slik jeg forstår det, tatt på seg oppgaven med å vedlikeholde monumentet. Vietnams ambassadør har også oppsøkt kommunen. Gjennom Høyre har jeg god informasjon fra partifeller om hvordan han ble mottatt hos ordfører Fabian Stang og andre involverte. Ambassadøren hadde kommet med oppfordringer om at monumentet ikke skulle reises og at kommunen måtte gripe inn i prosessen. Fra kommunen fikk ambassadøren vite at i Norge er det ikke vanlig at politikere eller ambassadører legger seg oppi byggesaker. Vi lever i et demokrati. Da ambassadøren hevdet at et slikt monument kunne skape komplikasjoner i forholdet mellom Norge og Vietnam, hadde ordføreren bare trukket på skuldrene.

 

Det er viktig å vite at kommunen ikke forholder seg til den politiske dimensjonen i monumentet overhodet. Det er vanlig praksis og, som eksempelet over viser, en ganske fornuftig praksis.

 

Jeg har i tillegg vært i kontakt med Norsk Maritimt Museum. Jeg hadde en lang samtale med direktøren. En hyggelig og opplyst mann som virket reflektert, også om Vietnam-spørsmålet. Han kunne fortelle meg at det svært tidlig i prosessen ble vedtatt av museets styre at det ikke ville gis tillatelse til politisk manifestasjoner ved monumentet. Ambassadørens besøk har altså ikke hatt noen som helst påvirkningskraft på den beslutningen. Direktøren kunne fortelle at ambassadøren var høflig og at hans innsigelser ble notert (men ignorert).

 

Et slikt avslag fra museets side er imidlertid ikke noe nytt. Alle forespørsler om politiske manifestasjoner på museets eiendom blir konsekvent avvist. Det gjelder for eksempel også monumentet som er reist over norske krigsseilere. Museets begrunnelse er at uteområdet skal være for alle, i den forstand at det skal være et område hvor folk kan ferdes uten å bli utfordret, for eksempel med sterke meninger eller kulturelle utrykk. Et annet eksempel er at det ikke er lov å kle av seg toppløs på stranden, fordi enkelte kan føle seg støtt. (Som dere sikkert kjenner til har nordmenn et merkelig behov for å ta av seg alle klærne når de bader ...).

 

Det er altså ingen som helst rimelig grunn til å tro at museet har politisk baktanker med å si nei til politiske markeringer. Slik jeg ser det praktiser museet sin eiendomsrett og det er lite hensiktsmessig å utfordre denne praksisen. Så lenge loven er lik for alle.

 

Så til min konklusjon: Jeg er enig i at det ideelle hadde vært at det skulle blitt gitt tillatelse til markeringer ved minnesmerket. Når dette ikke er mulig er den neste beste løsningen at monumentet blir reist på Bygdøy under de forutsetninger som museet har bestemt. Poenget er at beliggenheten er aldeles fantastisk og området blir besøkt av flere hundre tusen mennesker fra hele verden hvert år. Hvis dere hadde bestemt dere for å avlyse prosjektet måtte man finne en ny plassering for minnesmerket. Det er svært lite sannsynlig at dere ville fått tildelt et område som på noen som helst måte kan sammenlignes med fantastiske Bygdøy. Det er heller ikke sikkert at dere ville fått tillatelse til å gjennomføre markeringer av grunneier der heller. Dere står altså mellom valget å ha et monument med en fantastisk beliggenhet hvor veldig mange mennesker ferdes daglig hele året, men hvor dere ikke får lov til å ha manifestasjoner, eller et monument med en mye mer avsidesliggende beliggenhet hvor få mennesker ferdes, men hvor dere muligens får lov til holde markeringer. Så kan man jo også spørre seg om verdien av manifestasjoner som få legger merke til?

 

Selv om realiseringen av minnesmerket ikke innebærer synlige politiske markeringer, bør vi også huske at monumentet i seg er et politisk innlegg. Norsk offentlighet er slett ikke ferdig med Vietnamkrigen, og for enkelte vil monumentet i seg virke som en provokasjon mot deres

feilaktige bilde av konflikten. Sjøblomst er slik sett en historisk begivenhet som vi for all del må ta vare på.

 

Til slutt har jeg lyst til å invitere dere til en samtale på vårt kontor i Akersgata like bak Stortinget i Oslo Sentrum. Jeg er spent på å høre deres synspunkter. Der vil jeg også gjerne fortelle dere litt om mine prosjekter som historiker, også om Vietnam, samt litt om Civitas arbeid generelt.

 

Mvh

Bård Larsen

Civita