Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

BẢN TƯỜNG TR̀NH BUỔI HỌP NGÀY 18.04.2013

Quư vị có thể bấm vào đây để download băng thâu
của buổi họp

Kính gửi:

 

Đức Ông Huỳnh Tấn Hải,

Thượng Tọa Thích An Chí,

Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông

và Quư Đồng Hương tại Na Uy

 

Thứ Năm ngày 18.04.2013, tại Nhà Việt Nam

(được điều hành bởi Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông),

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ) có buổi họp với

Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tỵ Nạn tại

Oslo & Vùng Đông (BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông)

với sự có mặt của Đức Ông Huỳnh Tấn Hải và

Thượng Tọa Thích An Chí là thành viên Ban Giám Sát.

 

Đầu tiên, UBXDTĐ chúng con xin kính gửi lời chân thành

cám ơn Đức Ông và Thượng Tọa

đă cho chúng con 4 giờ đồng hồ

quư báu (thay v́ 2 giờ như dự trù) để

có những lời khuyên rất cần thiết,

có ư nghĩa đă giúp cho buổi họp đạt

được kết quả tốt đẹp (Đính Kèm 1).

 

Chương tŕnh nghị sự của buổi họp:
1. Lời Khai Mạc

2. Những Giải Pháp Giải Quyết Những Khó Khăn

3. Những Quyết Định

4. Linh Tinh

 

Anh Nguyễn Đức Hóa đă ngỏ lời cám ơn Đức Ông

và Thầy đă dành th́ giờ tham dự.

Anh Hóa đă nói lên lời xin lỗi về những lời nói,

hành động trong thời gian qua đă gây những buồn phiền cho nhiều người.

Anh Hóa mong rằng buổi họp hôm nay sẽ cùng nhau giải quyết

những khó khăn để Tượng Đài Thuyền Nhân sớm khánh thành

nhằm đáp ứng được mong ước của bà con.

 

Kế tiếp, đại diện UBXDTĐ tŕnh bày giải pháp thứ Nhất

để giải quyết khó khăn hiện nay.

Sau khi tŕnh bày giải pháp thứ Nhất này và sau khi thảo luận,

nếu BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông không đồng ư,

th́ giải pháp giải quyết khó khăn thứ Hai sẽ được tŕnh bày tiếp.

 

Phần Tŕnh Bày Giải Pháp Thứ Nhất

 

Vào ngày 05.04.2013, một số bà con người Việt đă có mặt tại

khuông viên Viện Bảo Tàng (VBT), nơi dự trù đặt Hoa Biển (Sjøblomst)

và Tượng Đài Thuyền Nhân, để có buổi cầu nguyện và buổi tạ lỗi vong linh

những bà con bất hạnh chết trên đường vượt biển,

vượt biên t́m TỰ DO v́ UBXDTĐ đă không giữ đúng lời hứa

là khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân trong thời điểm tháng Tư này.

 

Buổi cầu nguyện này diễn ra với nghi thức Chào Cờ - Mặc Niệm,

thắp hương với sự hiện diện của đại diện Ban Điều Hành VBT.


Ngày 09.04.2013, hai đại diện của UBXDTĐ dự buổi họp thảo luận về hợp đồng giữa UBXDTĐ và VBT.

Hai điểm quan trọng đă được đồng ư trong Biên Bản nên bản hợp đồng giữa UBXDTĐ và VBT được kư cùng ngày:

 

* VBT đồng ư việc sử dụng Cờ Vàng Tự Do trong các buổi tổ chức của Cộng Đồng chúng ta.

 

* VBT đồng ư việc khắc Cờ Vàng Tự Do và Cờ Na Uy trên bia văn (Đính Kèm 2).

 

xin trích:

 

2. Avtaleteksten: Det ble noe diskusjon omkring avtaletekstens punkt 3, der det sies at monumentet ikke skal benyttes til politiske manifestasjoner. Representantene fra VFM uttrykte reservasjon mot dette punktet, som de mente var unødvendig. Fra museets side ble det understreket at dette ikke er ment direkte rettet mot VFM, men som en generell reservasjonsrett. Siden museets område benyttes av mange grupper, er det ikke ønsket å ha demonstrasjoner eller lignende ved museet. Det er i siste instans museet selv som vil avgjøre hva slags arrangementer som er passende. Museet understreket at det støtter de tre målsetningene til monumentet:

 

a. Vise takknemlighet overfor norske sjøfolk og det norske folk

b. Minnes flukten fra Vietnam

c. Markere flyktningenes positive bidrag til mangfoldet i Norge

 

Museet ønsker arrangementer som følger disse intensjonene velkommen. Museet har ikke noen innvending er mot bruk av sørvietnamesiske flagg under slike arrangementer. Det ble vist til VFM’s religiøse seremoni på Bygdøynes for hell og lykke for minnesmerket fredag 5.april, der også en representant fra museet hadde vært til stede. Alle var enige om at markeringer i slike former er positive tilskudd til friområdet på Bygdøynes. Etter disse klargjøringene, fant VFM at de kunne godta kontrakten. Kontrakten ble så signert av begge parter.

 

...

 

6. Tavlen ved minnesmerket: Thor viste tegninger av hvordan tavlen kan se ut. Sentralt og øverst ble det plassert norsk og sørvietnamesisk flagg, side om side. Under dette kom den avtalte teksten på 3 språk og deretter navn på båter. Vi diskuterte om flaggene skal fargelegges eller ei og om skriften skal graveres eller om den også skal lakkeres. Man må være klar over at tavlen utsettes for stor værbelastning. Det ble vedtatt at VFM og Thor sammen kunne avgjøre hvilken løsning som velges og at flaggene fargelegges slik at det ser pent ut på avdukingen og de første årene. Direktør ved NMM var ikke til stede under denne diskusjonen. Han ønsket ikke flaggene på tavlen etter at han ble kontaktet av formannen Tran Trung i DVFF. Dette ble VFM representanter orientert om før referatet ble godkjent.  

 

* Trong việc tŕnh bày Biên Bản này, đại diện của UBXDTĐ đă tŕnh bày sai chi tiết về việc cho rằng anh Hội Trưởng Trần Trung liên lạc với VBT nêu việc dùng Cờ Vàng Tự Do như một thông điệp chính trị. UBXDTĐ đă nói lời xin lỗi về lời phát biểu sai chi tiết này.

 

* Lư do ông giám đốc VBT không muốn có những lá cờ (Cờ Vàng Tự Do và cờ Na Uy), xin trích (bức thư này không nêu lên hôm 18.04.2013, nhưng trong buổi mạn đàm ngày 19.04.2013 giữa UBXDTĐ và BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông được nêu ra và UBXDTĐ đă xin lỗi về việc này, nay xin nói lời xin lỗi một lần nữa):

 

Saken er imidlertid annerledes når det gjelder inskripsjon på tavlen ved minnesmerket. Der ønsker vi ikke noen flagg. Det er flere grunner til dette. For det første er ikke det sørvietnamesiske flagget et offisielt, anerkjent flagg. For det andre er bruken av det omstridt. Museet har forståelse for at dere ønsker å bruke flagget som et symbol på identitet. Det er imidlertid ikke alle som oppfatter det slik, og for museet er det viktig å ikke skape noen tvetydighet om hva slag minnesmerke ”Sjøblomst” er. Vi tror dette er viktig også med hensyn til Oslo kommune, som jo skal motta ”Sjøblomst” som gave. For det tredje ønsker ikke museet at det skal være noe norsk flagg på tavlen. Årsaken er at dette kan framstå som at minnesmerket har en slags offisiell status. Vi mener at teksten og budskapet på tavlen blir like sterkt og tydelig uten bruk av flaggene. Kanskje det også rekker enda bredere, fordi færre vil lure på hva de to flaggene betyr og dermed få bedre anledning til å tenke over teksten på tavlen.

 

Det var litt uheldig at vi ikke fikk klargjort disse forholdene på møtet tirsdag 9. april. Det skyldtes delvis at jeg ikke hadde anledning til å delta under hele møtet og delvis at spørsmålet om flaggbruk ikke kom opp da vi signerte teksten som skulle brukes på tavlen. Jeg ber likevel om forståelse for museets syn i denne saken. Som sagt har vi mange forskjellige brukergrupper og flere hensyn å ta.

 

* h́nh mẫu bia văn Tượng Đài Thuyền Nhân (Đính Kèm 2)

 

Kế đến là UBXDTĐ tŕnh chiếu thư của ông điêu khắc gia Thor Sandborg cho biết tác phẩm Hoa Biển (Sjøblomst) chỉ dùng tại VBT. Nếu công tŕnh xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân dời qua vị trí khác, th́ tác phẩm Hoa Biển không được sử dụng và phải trả thêm tiền bồi thường v́ đă vi phạm hợp đồng là 25% của tổng số tiền thù lao cho tác phẩm Hoa Biển (Đính Kèm 3). Cũng cần nói rơ là hợp đồng giữa điêu khắc gia Thor Sandborg và UBXDTĐ kư vào cuối năm 2011 sau khi tác phẩm Hoa Biển được công bố tại Nhà Việt Nam ngày 02.10.2011 (xin đọc thêm tại đây: http://vietnet.no/index.php/viet/t%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%C3%A0i/cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-tuyen-chon-mo-hinh-tuong-dai).

 

UBXDTĐ đă xin BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông cử thành viên của BCH để thay thế vai tṛ Trưởng Ban nhằm điều hành UBXDTĐ v́ anh Nguyễn Đức Hóa đă có lá thư Nhường Chức Trưởng Ban UBXDTĐ (Đính Kèm 4). Ngoài ra, UBXDTĐ xin BCH, với uy tín của HNVTN, vui ḷng mời thêm những hội đoàn như Hội Cao Niên, Hội Ái Hữu Quân Cán Chính VNCH và Hậu Duệ tại Na Uy, Chi Hội NVTN tại Lørenskog, Chi Hội NVTN tại Kristiansand... UBXDTĐ cũng đề nghị HNVTN giúp t́m một địa điểm khác để đáp ứng mục tiêu thứ 4, "Biểu Dương Chính Trị" (mà trước đó công tŕnh xây dựng tượng đài có 3 mục tiêu được đề ra: Tri Ân Vương Quốc Na Uy, Tưởng Niệm Những Người Đă khuất trên Đường T́m TỰ DO, và Đề Cao Sự Hội Nhập Của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Trong Xă Hội Na Uy).

 

Trước khi dứt lời, theo Văn Thư của HNVTN Oslo & Vùng Đông do anh Trần Trung, Hội Trưởng HNVTN Oslo & Vùng Đông gửi ngày 11.04.2013 đến Đức Ông, Thầy, UBXDTĐ và bà con, xin trích:

 

1. Trích Văn Thư ngày 11.04:

 

UBXDTĐ nằm trong sự điều hợp của HNVTN, nghĩa là hàng dọc chứ không phải hàng ngang. Điều 1 và Điều 4 trong Bản Điều Lệ của UBXDTĐ đă minh định:

 

. Từ phiên họp phân nhiệm ngày 24.05.2010 và các phiên họp kế tiếp, đại diện các đoàn thể và tôn giáo đă đồng thuận ủy nhiệm Hội Người Việt Tỵ nạn tại Na-uy đứng điều hợp dự án xây dựng tượng đài.

. Trưởng ban (luôn luôn là đại diện của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na-uy) có nhiệm vụ điều hành tổng quát nội bộ; đại diện UB trong các giao dịch ngoại bộ.

 

* Tŕnh bày của UBXDTĐ: Kể từ khi thành lập UBXDTĐ ngày 01.05.2010, anh Nguyễn Đức Hóa được bầu chọn trong vai tṛ Trưởng Ban, và sau này anh Nguyễn Đức Hóa là Hội Trưởng HNVTN Oslo & Vùng Đông, cho đến hôm nay anh Nguyễn Đức Hóa vẫn được BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông tín nhiệm là đại diện của HNVTN nên anh Nguyễn Đức Hóa luôn là người chỉ huy hàng dọc trong UBXDTĐ. Điều này có nghĩa là HNVTN Oslo & Vùng Đông, trong tư cách Trưởng Ban là người chỉ huy hàng dọc trong UBXDTĐ nên UBXDTĐ xác nhận điều trích dẫn điểm 1 bên trên, chữ nghiêng, là đúng.

 

2. Trích Văn Thư ngày 11.04:

 

Chiếu theo Hồ sơ Dự Án XDTĐ, chủ nhân dự án (tiltakshaver) là HNVTN tại Nauy ( Det Vietnamesiske Flyktningeforbunđet i Norge) viết tắc là DVFF, chứ không phải bất cứ một danh xưng (ma) nào khác.

 

* Tŕnh bày của UBXDTĐ: Kể từ khi thành lập UBXDTĐ ngày 01.05.2010, theo bản tường thuật của ông Phạm Sĩ Việt gửi vào list của HNVTN ngày 02.05.2010, cho thấy UBXDTĐ thành lập không lệ thuộc bất cứ hội đoàn nào, không lệ thuộc một tôn giáo nào, kể cả HNVTN (Đính Kèm 5).

 

Tuy nhiên, trong tiến tŕnh thực hiện công tŕnh xây dựng tượng đài, anh Nguyễn Đức Hóa, tư cách Trưởng Ban và là thành viên BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông, trong buổi họp của BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông ngày 19.09.2010, v́ để được sự ủng hộ của Trung Tâm Mục Vụ Oslo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy, đă yêu cầu BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông, xin trích: "HNVTN cần phải uỷ quyền cho anh Hoá đứng trên tư cách đại diện cho hội để lănh đạo ủy ban". Và BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông đă quyết định: "Hội NVTN sẽ nhận trách nhiệm việc xây dựng tượng đài và uỷ quyền cho anh Nguyễn Đức Hoá đảm nhiệm dự án này".

 

Với quyết định này của BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông, UBXDTĐ nhận thấy quyết định này là v́ mục tiêu tốt đẹp cho công tŕnh xây dựng tượng đài, nên UBXDTĐ từ trước đến nay luôn xem HNVTN là chủ công tŕnh xây dựng tượng đài. Nay xác định điều trích dẫn điểm 2 bên trên, chữ nghiêng, là đúng.

 

Sau đó là phần thảo luận về giải pháp thứ Nhất cho đến hết giờ (chấm dứt khoảng 22:00 giờ).

 

Trong phần thảo luận, xin ghi nhận những điểm chính mà UBXDTĐ đă tŕnh bày (chúng tôi không ghi ra những điều tŕnh bày của BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông v́ tôn trọng việc thực hiện Biên Bản của anh Phạm Bá Công, xin đọc thêm Đính Kèm 1).

 

1. Về hợp đồng với VBT có điều khoản "không biểu dương chính trị" được nêu lên vào cuối năm 2010 giữa UBXDTĐ và VBT, nhưng điều khoản này không cản trở 3 mục tiêu mà UBXDTĐ đă nhận từ sự trao đổi sôi nổi của bà con trong buổi họp thành lập UBXDTĐ ngày 01.05.2010, và sau đó đă viết thành văn bản trong bản Điều Lệ, xin trích Điều 2, Khoản 2.1:

 

2.1. Ư nghĩa của tượng đài là:

- Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này

- Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam

- Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

 

Với 3 mục tiêu này mà Oslo Kommune chấp thuận đơn xin thực hiện công tŕnh xây dựng tượng đài thuyền nhân.

 

Với 3 mục tiêu này mà VBT đồng ư cấp đất để bà con chúng ta đặt tượng đài thuyền nhân.

 

Với 3 mục tiêu này là chủ đề cho cuộc thi tuyển mô h́nh.

 

Với 3 mục tiêu này mà Ban Giám Khảo, trong đó có một người Việt đại diện cho Cộng Đồng, chọn được tác phẩm có giá trị, Hoa Biển (Sjøblomst), và được bà con chúng ta, xin trích: "Buổi công bố kết quả cuộc thi tuyển chọn mô h́nh Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn chấm dứt vào lúc 16 giờ 30 trong nỗi tràn trề niềm hy vọng và ai nấy đều nở nụ cười măn nguyện trên môi." (xin đọc thêm tại đây: http://vietnet.no/index.php/viet/tượng-đài/cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-tuyen-chon-mo-hinh-tuong-dai).

 

Dù vậy UBXDTĐ vẫn cố gắng thương lượng để không có điều khoản "không biểu dương chính trị" này trong hợp đồng. V́ trong giai đoạn thương lượng nên UBXDTĐ chưa có cơ hội công bố kết quả sự thương lượng đạt được trên văn bản nên có thể đă làm bà con khắp nơi hoang mang, buồn ḷng..., v́ thế UBXDTĐ hôm nay xin gửi lời chân thành xin lỗi đến tất cả bà con khắp nơi.

 

2. Trong quá khứ, tức trước ngày 18.04.2013, ai cũng có lỗi lầm và chúng ta cùng có trách nhiệm về những lỗi lầm này.

 

Khi hướng về hiện tại và tương lai, chúng ta cần nói về quá khứ. Nhưng khi nói về quá khứ không phải để làm cản trở cho sự làm việc trong tương lai, ngược lại, sẽ cho chúng ta tránh phạm vào những lỗi lầm ấy.

 

3. Trước sự hiện diện của Đức Ông và Thầy, trước sự hiện diện của BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông, và tất cả những phát biểu đều ghi âm, th́ UBXDTĐ không thể vô lương tâm khi tha thiết mong BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông cử người vào đảm nhận vai tṛ Trưởng Ban để bị "xụp hầm, vướng bẫy".

 

4. BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông trả lời đề nghị của UBXDTĐ về việc đi t́m khu đất mới để đáp ứng mục tiêu thứ 4, biểu dương chính trị, là không thể di chuyển công tŕnh xây dựng tượng đài thuyền nhân qua nơi khác v́ vấn đề tài chánh không đủ chi phí bởi không được sử dụng tác phẩm Hoa Biển ngoài vị trí VBT.

 

5. BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông tiếp tục tín nhiệm anh Nguyễn Đức Hóa trong tư cách đại diện cho HNVTN Oslo & Vùng Đông, nhưng anh Nguyễn Đức Hóa cho biết là cá nhân anh Hóa đă tận lực vận động VBT để trên bia văn có cả Cờ Vàng Tự Do (trong những buổi sinh hoạt tại Tượng Đài Thuyền Nhân, VBT đồng ư, trên văn bản, để bà con chúng ta sử dụng Cờ Vàng Tự Do). Kết quả là không có Cờ Vàng Tự Do trên bia văn nên anh Hóa tha thiết kêu gọi BCH cử người mới để thương lượng với VBT ngơ hầu có thêm Cờ Vàng Tự Do trên bia văn.

 

Cho đến lúc bế mạc buổi họp (khoảng 22:00 giờ), UBXDTĐ ghi nhận:

 

  • Đức Ông và Thầy cùng BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông đều mong anh Nguyễn Đức Hóa tiếp tục với UB như trước.
  • BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông là chủ nhân chương tŕnh xây Tượng Đài.
  • Đổi tiltakshaver để HNVTN làm chủ.
  • BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông điều hành UBXDTĐ, nhưng nằm ngoài.
  • BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông tín nhiệm UBXDTDD, không chấp nhận anh Nguyễn Đức Hóa rút lui, và ủng hộ UBXDTĐ.
  • BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông muốn anh Nguyễn Đức Hóa cùng anh Trần Trung đến VBT để "khiếu nại" về Cờ Vàng Tự Do không được khắc trên bia văn.

 

Kính tường tŕnh,

 

Na Uy, ngày 22.04.2013

 

UBXDTĐ

 

* Đính Kèm 1:

 

Fra: CongPB <CongPB@hotmail.no>
Til: hnvtn@vietnet.no; hnvtn1@vietnet.no; trian@takknorge.no; ub-noibo@takknorg
e.no; mminh104@yahoo.no; duc.hoa.nguyen@gmail.com 
Kopi: TT An Chi <nhubi@yahoo.com>; Cha Hai <Huynh.Tan.Hai@katolsk.no> 
Sendt: Fredag, 19. april 2013 12.18
Emne: Buôi hop 18/4-2013

 

Kính thưa qúy đồng hương,

 

Xin được thông báo sơ qua tiến tŕnh buổi họp được kết thúc tốt đẹp theo sự mong chờ. Thời gian họp kéo thêm 1g30" dài hơn dự tính.

Đ.Ô và TT rất mệt v́ phải ngồi qúa lâu, nhưng cũng vui mừng về kết qủa buổi họp. Mặc dù vẫn c̣n 1 số công việc liên quan đến TĐ sẽ cần phải được giải quyết.

 

Vấn đề TĐ trong thời gian qua, đă là nguyên nhân của sự chia rẽ CĐồng, bạn bè trở mặt, họ hàng thân thiết quay lưng, công lư bị bè bẹp, niềm tin bị lu mờ..... Tất cả những yếu tố này cần phải được đánh tan, để công tŕnh xây cất TĐ được tiếp tục.

 

Vấn đề c̣n lại của TĐ Thuyền Nhân Tị Nạn, có c̣n là biểu tượng cho sự đoàn kết của CĐ hay không, c̣n tùy thuộc vào những ng̣i bút cố chấp, quan điểm cực đoan, ư tưởng châm biếm, lời lẽ thô tục. Hay là một câu nói xin lỗi, một tấm ḷng vị tha thứ, xích lại gần, nắm tay nhau để cùng bước đến TĐ trong tương quan t́nh đồng hương.

 

Chúng tôi tạm thời thông báo tin về buổi họp vừa qua, những chi tiết về buổi họp sẽ được gởi đến CĐ trong nay mai.

Biên bản sẽ do chính tay tôi viết và kư tên 1 ḿnh, và sẽ được gởi đến TT, Đ.Ô, cũng như tất cả thành viên có mặt trong buổi họp để thông qua trước khi được gởi đi.

 

Trong buổi họp cũng có thâu ghi âm 2 máy: là tôi (Phạm Bá Công) và anh Ng Đ. Hóa.

 

thân kính,

Phạm Bá Công

 

Đính Kèm 2:

 

 

 

Đính Kèm 3:

 

 

 

 

Đính Kèm 4:

 

Fra: Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com>
Til:
 Hội NVTN tại Nauy <hnvtn@vietnet.no>; hnvtn1@vietnet.no; huynh tan hai <Huynh.Tan.Hai@katolsk.no>; nhubi <nhubi@yahoo.com>; trian@takknorge.no; ub-noibo@takknorge.no 
Sendt:
 Tirsdag, 16. april 2013 19.11
Emne:
 Nhuong chuc Truong Ban XDTD

 

Kinh quy dong huong.

 

Hơn 2 năm nay, từ khi được các anh em trong UB tín nhiệm bầu lên làm trưởng, tôi đă cố gắng hết sức để có thể hoàn thành dư án TĐ thuyền nhân. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn quy tụ các hội đoàn lại để tạo cho cộng đồng ḿnh thêm lớn mạnh. Trong thời gian qua, với những cố gắng của UB, TĐ đă có những thành quả như hôm nay

 

- Giấy tờ đối ngoại tốt đẹp.

- Dự án tiến hành như dự tính.

- Chận được âm mưu cản ngăn của toàn đại sứ VC.

- Thương lượng với VBT tốt đẹp,

và họ cho phép ḿnh mang cờ vàng tới đó, và tưởng niệm bất cứ lúc nào.

- VBT cho ḿnh đến thắp hương

(không phải chỉ là thắp nến, mà c̣n được thắp cả hương Việt Nam nếu muốn).

 

C̣n vài sự việc đang thương lượng và đang chờ kết quả, và UB luôn làm việc với tinh thần Quốc Gia và cố gắng  hết sức để tranh đấu cho quyền lợi và mong muốn của mọi người. (Tuy không phải ḿnh muốn ǵ cũng đều được như ư, nhưng cũng được những mong muốn tối thiểu như được dùng Cờ Vàng Quốc Gia).

 

Cũng chẳng c̣n bao lâu nữa th́ TĐ đă hoàn tất. Trong thời gian qua, v́ quá hăng say với công việc, nên tôi đă vô t́nh quên đi một mục đích quan trọng mà tôi tự nêu ra cho chính ḿnh, đó là sự hợp tác chặc chẽ với các hội đoàn. Hôm nay, khi nhận thư của Cha Hải th́ tôi mới chợt nhớ ra điều thiếu sót này, đó là cộng cồng của chúng ta chưa được đoàn kết.

 

V́ không muốn tạo thêm những chia rẽ không cần thiết, nay tôi xin viết thư này để thưa với quư vị rằng; Tôi nhận ḿnh có những thiếu sót trong thời gian qua, và trước khi để sự thiếu sót này đi qua xa, tôi xin được nhường chức trưởng UB của tôi cho anh Trần Trung, và tôi sẽ trở thành một thành viên b́nh thường, v́ ước nguyện của tôi cũng không ǵ ngoài nh́n TĐ của chúng ta được hoàn tất tốt đẹp, và tôi hy vọng rằng anh Trần Trung sẽ làm tốt hơn tôi.

 

Tôi xin chân thành cám ơn những người đă ủng hộ tôi trong vai tṛ hội trưởng. Hy vọng ngày khánh thành sẽ không xa, và chúng ta có thể cùng nhau nh́n Hoa Biển nở trong t́nh đoàn kết.

 

Kinh

Nguyen Duc Hoa

 

Đính Kèm 5:

 

Sau 45 phút giải lao là phần hội thảo mà chủ đề được nhấn mạnh ở đây là xoay quanh việc Xây Dựng Tượng Đài (XDTĐ) Tỵ Nạn. Trước hết ông Nguyễn Minh Tuấn nói qua về công tác này. Ông Tuấn cho hay là kể từ 24/10/2009 đến nay việc XDTĐ có một số vấn đề chưa được đả thông, chưa nói lên trọn vẹn tâm ư của ḿnh. Đây là vấn đề không phải mới mẻ mà nó đă thai nghén từ lâu. Nhân đây cử tọa có thể nghe tŕnh bày việc XDTĐ lư do tại sao không được tiến hành mà phải bắt đầu trở lại, điều này ông Tuấn với tư cách là điều phối viên, mà theo Ủy ban trước nếu chính ông Tuấn tŕnh bày lại th́ e có tính chủ quan, v́ vậy theo ông Tuấn, xin được miễn nhắc lại. Do đó ông Tuấn muốn dành buổi hội thảo này để cùng nhau trao đổi thật rốt ráo và mong ghi nhận ư kiến đóng góp của tất cả cử tọa. Kể từ hôm nay ông Tuấn với vai tṛ Hội trưởng Hội Người Việt sẽ tạm ngưng điều hành như trước ngơ hầu công việc thành lập Ủy Ban được sớm ra đời. Kế đó ông Nguyễn Duy Hoan được cử làm Điều hợp viên cho phần hội thảo. Và thành phần chủ tọa đoàn là đại diện các hội đoàn, gồm có: ông Đỗ Duy Huỳnh (Hội Cao Niên), ông Lê Văn Chính, ông Lâm Bá Thắng (Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất), ông Phạm Công Bằng (Ban Mục vụ vùng Đông/vắng mặt), ông Trần Bửu Thọ (Hội Bảo Tồn Truyền Thống), Nguyễn Đức Thọ (cơ sở Việt Tân không có mặt và ông Trần Thọ thay thế), bà Tô Thị Bảy (Hội Phụ Nữ không có mặt), cô Mi Văn (Trung tâm Việt Na Uy).

 

Theo lời ông Nguyễn Duy Hoan, qua cuộc bầu cử Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Oslo vào năm 2007, lúc bấy giờ bầu Tân BCH th́ Hội Người Việt cũng có đưa vấn đề Tượng Đài Tỵ Nạn ra bàn thảo. Ngay lúc đó người ta mới biết đă có một Ủy ban đang âm thầm xúc tiến, đồng thời cũng phát họa một mô h́nh Tượng Đài. Trong thời điểm đó Hội Người Việt cũng tán thành công tác của Ủy ban này và đề nghị họ nên tiếp tục và Hội Người Việt sẽ tích cực hỗ trợ. Nhưng sau hơn 2 năm công tác này nhận thấy không đạt một kết quả nào. Trước t́nh trạng bi quan ấy, Hội Người Việt đă đứng ra cùng sự phối hợp của một số hội đoàn mà trong đó 2 vị đại diện Công giáo và Phật giáo cùng đứng chung trong một đơn xin gửi Oslo Kommune để được thực hiện Tượng Đài. Nhưng đơn xin này được Oslo Kommune cho biết là hiện có 2 đơn, nên họ không biết phải giải quyết như thế nào. Có nghĩa là một bên đă ra đề án công tác tính đến nay hơn 3 năm, và một bên của Hội Người Việt vừa mới đưa đơn vào.

 

Thông qua một số đề nghị góp ư nên buổi hội thảo ngày hôm nay được thành h́nh nhằm giải quyết vấn đề vừa nêu trên. Mà cách giải quyết ổn thỏa nhất là h́nh thành một Ủy Ban mới với sự phối hợp và đồng thuận của 2 Ủy Ban cũ đă đệ đơn, mà Ủy Ban mới này trên danh nghĩa là của toàn thể Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn, có thế dự án này mới được trôi chảy.

 

Trước hết ô. Đỗ Duy Huỳnh được đề nghị phát biểu, qua đó ô. Huỳnh sơ lược về t́nh tự diễn tiến khá phức tạp của dự án này, mà hậu quả sau cùng là sự bế tắc của nó. Tuy nhiên sự việc ngày hôm nay không phải ngồi lại để hồi tố những ǵ đă thuộc về quá khứ và bèn là, theo đề nghị của anh Nguyễn Đức Hóa, Hội Phó Nội vụ: "chúng ta không nhắc về sự khó khăn của 2 tượng đài cùng xuất phát một lúc, mà chỉ bàn thảo ngay việc thành lập một Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UB/XDTĐ) đại diện cho Cộng đồng chúng ta để tiếp tục làm việc và lựa chọn dự án nào thích hợp nhất. V́ vậy những người đang ngồi ở ghế chủ tọa đoàn không phải là những người trong Ủy Ban và hôm nay sẽ thành lập Ủy Ban, và Ủy ban sắp thành lập này có cái quyền của Ủy Ban, có quyền quyết định mọi việc. Quá khứ nên thuộc về quá khứ, chúng ta phải đi tiếp nếu không cơ hội sẽ mất...".

 

Ông Ngô Thanh Tâm tiếp lời với tư cách là một Liên Lạc Viên được đề cử bởi Hội Người Việt trước đây, có nhiệm vụ làm sợi dây nối kết giữa Trung Tâm Việt Na Uy (TT/V-NU, chứ không phải Uỷ ban Mi Văn - Trần Hoa như sự truyền miệng sai lạc) với Hội Người Việt. Ông Tâm nhấn mạnh rằng trước đây có một nguồn thông tin không đúng, cho rằng Ủy ban của TT/V-NU đă bỏ dự án, đồng thời Hội đồng Văn hóa Na Uy đă bác đơn của TT/V-NU mà ông Tâm là người có trách nhiệm về nguồn tin sai lạc đó, và hôm nay ông Tâm xin cải chính sự sai lạc này. Bằng chứng, theo ông Tâm cho biết là Hội đồng Văn hóa của Oslo Kommune đă gửi một lá thư trả lời, nội dung yêu cầu 2 hội đoàn đă có nộp đơn nên phối hợp với nhau để thực hiện một Tượng Đài chung chứ không phải lấy TĐ này hoặc bỏ TĐ kia.

 

Anh Nguyễn Đức Thuận là thành viên của TT/V-NU, là người đóng góp việc XDTĐ ngay từ ngày đầu, cũng đồng ư là nên gạt quá khứ qua một bên, và cần nh́n thẳng vào tương lai, trong tinh thần đó, Ủy ban TT/V-NU sẵn sàng hợp tác cùng Cộng đồng để có một TĐ. Chính v́ thế Ủy ban TT/V-NU không chủ trương làm một ḿnh, mà bèn là cùng nhau hợp tác. Nên thảo luận vào điểm chính để thực hiện TĐ sớm càng tốt.

 

Ông Nguyễn Ngọc Khung với mong ước thực hiện TĐ càng sớm càng tốt. Phải có TĐ để ghi ơn chính phủ và nhân dân Na Uy. Hôm nay là dịp để thành lập UBXDTĐ, nên tách rời HNV để thiết lập riêng một UB. Nên tiến hành một UBXDTĐ, là Ủy ban của CĐ được h́nh thành trên danh nghĩa độc lập, có nghĩa là không lệ thuộc vào một hội đoàn nào hoặc tôn giáo nào, kể cả Hội Người Việt, UB này đại diện cho CĐ để tiến hành công tŕnh XDTĐ.

 

Qua các ư kiến đóng góp sôi nổi của các cử tọa, trong đó có cả ư kiến của ông Trần Kháng, cô Mi Văn, chị Nguyễn Ngọc Bích, ông Phi Ngọc Hải, cô Huỳnh Phương, chị Vơ Thị Điềm, ông Lê Văn Chính, ông Chế Quang Tấn, ông Đỗ Đạt Thành, v.v... Chủ tọa đoàn đúc kết như sau:

 

Ủy Ban XDTĐ có các vị, là những người rất trẻ chịu dấn thân bằng sự t́nh nguyện, gồm: cô Huỳnh Phương, cô Mi Văn, anh Nguyễn Đức Hóa (với tư cách cá nhân chứ không là đại diện cho HNV), anh Vơ Cường và anh Nguyễn Đ́nh Tuấn Duy.

 

Ngoài ra các tôn giáo, tổ chức và hội đoàn cũng được đề nghị cắt cử người đại diện vào Ủy ban, gồm: ô. Lâm Bá Thắng (đại diện GHPGVNTN/NU), ô. Lê Văn Chính (chưa chính thức là Hội trưởng Hội AHCQN/QLVNCH, chờ hội ư trong Hội, sẽ thông báo sau), ô. Trần Bửu Thọ (Hội Bảo Tồn Truyền Thống tại Moss & Rygge), ô. Nguyễn Đức Thọ (cơ sở Việt Tân, ô. Chế Quang Tấn cho biết Trưởng cơ sở không có mặt, cần hội ư lại, sẽ thông báo sau), bà Tô Thị Bảy (Hội Phụ Nữ Việt Nam Tỵ Nạn), Trung Tâm Mục Vụ (sẽ liên lạc sau).

 

Anh Nguyễn Đức Hóa sẽ gửi thư mời đến các hội đoàn vắng mặt, trong trường hợp nếu không có sự hồi đáp xem như hội đoàn đó không muốn hợp tác. Đồng thời sẽ triệu tập một buổi họp ngày gần với đông đủ với Tân Ủy Ban XDTĐ. 

 

Xen kẽ chương tŕnh có phần giúp vui văn nghệ qua các nhạc phẩm hào hùng đă làm nên sử Việt như: Cho Đời Một Nụ Cười, Bước Chân Việt Nam, Một Ngày Việt Nam, Có Những Người Anh, Rừng Lá Thấp, Quyết Chiến Thắng, Đáp Lời Sông Núi v.v... đơn ca và hợp ca. Buổi lễ với hơn 100 quan khách tham dự và kết thúc vào lúc 16 giờ 55 cùng ngày trong sự hân hoan thư thái của từng người v́ đă hoàn tất được một công việc mà từ lâu gặp vô vàn khó khăn.

 

= END =