Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

07: Chng ta c được php đến chỗ TĐ để thắp hương tưởng niệm hay khng?

Trả lời: Chng ta được php mang hương đn đến v thắp hương tưởng niệm.
(xin xem bản thoả thuận với Viện Bảo Tng ở cu hỏi số 10.)

Ngaỳ 04/04/2013, UBXDTĐ cũng đ tổ chức một buổi lễ cầu an với bn thờ, hương, cờ Na Uy, Cờ Vng.
Trong buổi lễ ny cũng c đại diện của VBT tham dự: