Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

08.   Chng ta c được php mang cờ đến khu vực TĐ hay khng?

Trả lời: chng ta được php mang cờ đến khu vực Tượng đi theo thoả thuận giữa UBXDTĐ v Viện Bảo Tng Hng Hải ngy 9/4/2013. 
Trch trong văn bản của Viện Bảo Tng: