Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

05: Nội quy của Viện Bảo Tng l khng được biểu dương chnh trị, điều ny c gy trở ngại g cho chng ta khng ?

Khng gy trở ngại v đy l nội quy chung của VBT cho tất cả. Ring trong thỏa thuận với UB, VBT chấp nhận cho chng ta những sinh hoạt trong ba mục đch đ nu của tượng đi. V cũng cho php chng ta sử dụng cờ VNCH v mang hương đn lm lễ tưởng niệm.