Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

03: Vai tṛ trưởng ban được ai đề cử?

Trả lời: do những thành viên Trong buổi họp đầu tiên của UBXDTĐ bầu lên.

Xin trích biên bản số 1 ( biên bản đầu tiên của UBXDTĐ. Lưu ư; vài thành viên có mặt trong buổi họp này, sau này kg c̣n là thành viên của UB nữa, nhưng những ǵ đă biểu quyết trong buổi họp này vẫn c̣n giá trị đến ngày nay ):


”Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ ) được thành lập từ các đoàn thể và những cá nhân tự nguyện tại vùng đông Na Uy, trong buổi tổ chức ngày 01 tháng 5 năm 2010 nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4 .
Đây là buổi họp đầu tiên của UBXDTĐ gồm đại diện các đoàn thể và cá nhân tự nguyện tham dự gồm có:
1) Nguyễn Huỳnh Phương
2) Nguyễn Mi Vân
3) Huỳnh Thiên Hải /NVSenter

4) Vơ Việt Cường;
5) Nguyễn Đ́nh Thuấn Duy
6) Nguyễn Đức Hóa;
7) Trần Bửu Thọ / HBTTTVN;
8) Lâm Bá Thắng /GHPG
9) Trần Thành /HCN
10) Tô Thị Bảy /HPN
11) Phạm Bá Công /TTMV
12) Chế Quang Tấn / ĐVT

Buổi họp bắt đầu vào lúc 13 giờ ngày 24 tháng 05
2010 tại Lokal đuờng Brugata 1 – Oslo
Sau phần tự giới thiệu cá nhân của các thành phần tham dự, tất că đồng ư những nhân sự kể trên là thành phần chính thức của UBXDTĐ kể từ hôm nay.

Thông qua chương tŕnh dự thảo buổi họp, UBXDTĐ đề cử Anh Lâm Bá Thắng chủ tọa và Anh Phạm Bá Công Thư kư trong buổi họp đầu tiên này.

Sau phần thảo luận về mục đích chương tŕnh xây dựng Tượng Đài cũng như cơ cấu điều hành Ủy Ban tất că đồng ư bầu Trưởng ban điều hành UB, sau đó Trưởng ban sẽ mời thêm 3 trách vụ là: Phó ban, Thư kư và Thủ quỹ để trở thành Ban điều hành của UBXDTĐ
Phần bầu cử Trưởng ban điều hành UB:
Ứng cử : Không
Đề cử : 1) Nguyễn Đức Hóa 2) Huỳnh Thiên Hải 3) Vơ Việt Cường
Kết qủa bầu cử: 1) Nguyễn Đức Hóa 10 phiếu/12 .
2) Huỳnh Thiên Hải 1 phiếu /12
3) Vơ Việt cường 1 phiếu /12
Không có phiếu trống.
Căn cứ trên số phiếu đa số, Anh Nguyễn Đức Hóa đắc cử và được tín nhiệm Trưởng ban điều hành UBXDTĐ.

Với tư cách Trưởng ban điều hành Anh Nguyễn Đức Hóa đă thành lập ban điều hành UB qua sự đồng thuận của UBXDTĐ gồm có:
1) Trưởng ban điều hành: Nguyễn Đức Hóa
2) Phó ban điều hành : Huỳnh Thiên Hải
3) Thư kư: Trần Bửu Thọ
4) Thủ qủy: Nguyễn Huỳnh Phương
số c̣n lại là Ủy viên UBXDTĐ sẽ phân phối trong các phần vụ theo nhu cầu.”