Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

06: V́ sao UB chưa công bố nội quy này đến cộng đồng trước đây?

Tất cả các thành viên của UB (gồm đại diện các hội đoàn) đều biết về vedtak/ hợp đồng này. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, v́ không muốn ṭa đại sứ VC thừa cơ hội quậy phá dự ánh TĐ nên chúng tôi đă yêu cầu giữ kín.