Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

09.    Mô hình ”Hoa Biển” mà Cộng đồng  đang mong đợi có thể dời đi một nơi nào khác hay không? Tại sao?

Trả lời: Mô hình Hoa Biển không thể dời đi chổ khác. Xin trích thư của điêu Khắc Gia Thor Sandborg:

Sjøblomst er utformet av meg som kunstner med de intensjoner som er lagt i oppgaven da konkurransen om monumentet ble utlyst. Intensjonene er å takke norske sjøfolk og det norske folk for å ha reddet vietnamesiske båtflyktninger på havet og tatt imot flyktningene og deres familier i Norge.

En udmyk, ærbødig og positiv takk til norske sjøfolk og Norge.

Den kunstneriske utformingen av Sjøblomst med stiliserte seil som danner en blomst er en utforming som direkte knyttes til ferden på havet og det maritime miljø. Historisk og musealt er dette miljøet i seriøst og omfattende sammenheng etablert på Bygdøynes. Plasseringen i forbindelse med dette miljøet med Norsk Maritimt

Museum og Frambygningen er helt avgjørende for at den kunstneriske utformingen av skulpturen i denne sammenheng skal ha noen mening.

Utformingen av en blomst som ligger på sjøen er en vemodig minnemarkering. Plasseringen i sjøen er derfor en del av skulpturens idemessige innhold, og nærheten til krigsseilermonumentet på odden like ved er en viktig assosiasjonsmessig del av Sjøblomsts betydning i den sammenheng.

Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke komiteen burde være stolte av og svært glade for at de har fått tildelt en så flott plassering for monumentet. Bedre plassering og mer sentralt enn dette kan en ikke tenke seg er mulig å finne. Uten tilknytning til disse omgivelsene vil skulpturen miste sitt innhold og sin ide og bli meningsløs.

Sjøblomst kan derfor ikke plasseres noe annet sted. Den er laget for dette stedet og er idemessig bundet til de omgivelsene den vil få på Bygdøynes ved Norsk Maritimt Museum.

Som kunstner står jeg inne for Sjøblomst slik den er utformet til dette miljøet og på denne bakgrunn. Hvis Sjøblomst ikke skal kunne ha disse omgivelsene, kan den ikke gjennomføres.

Jeg har som du vet kontrakt på Sjøblomst for montering på Bygdøynes. Skulle dette av en eller annen grunn likevel ikke bli gjennomført fordi oppdragsgiver trekker seg eller forandrer betingelsene, betyr det kontraktbrudd fra oppdragsgivers side. Jeg har vært i en slik situasjon før og jeg vet at det juridisk vil det bety at oppdragsgiver ved et slikt kontraktbrudd må betale ut hele kontraktsummen plus 25% for "tort og svie" til kunstneren uten å få noen igjen for pengene. Selv er jeg ikke opptatt av pengene i denne sammenheng. Jeg ønsker kun at Sjøblomst skal gjennomføres etter intensjonene og bli en fantastisk flott skulptur og et stolt minnesmerke med heder til de som reddet flykningene på sjøen.

Sjøblomst vil kunne bli et slikt monument, men kun med plassering der hvor den er tenkt.

Håper alle innvolverte innser betydningen av hva jeg har skrevet.

 

Vennlig hilsen Thor Sandborg