Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

15.  Những chi ph pht sinh nếu tượng đi khng được hon tất hoặc ko di qu lu?

- Bồi thường chi ph cho Hoa Biển như thư ng Thor sandborg nu trn cu hỏi số 09.

- Nếu ko di th phải trải thm chi ph cho nơi dự trữ Hoa Biển.

- Ngoi ra cn c thể phải bồi thường chi ph v chng ta khng lm đng thời hạn giao ko.