Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

19. Tiền đng quỹ XTĐ dng ra sao ?

Tiền qu vị đng cho Quỹ TĐ chỉ đc dng vo những việc c lin quan đến TĐ.

Xin xem phần KE TOAN.

Cn tất cả cc chi ph khc, gồm di chuyển, họp hnh, thức ăn trong cc buổi họp, thư từ lin lạc vn vn điều do cc thnh vin trong UB tự bỏ tiền ti.