Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

18. Trên bia đá có khắc cờ Vàng Quốc Gia không ?

Trong buổi họp ngày 09.04 với đại diện của UB và Ban giám đốc VBT, UB có yêu cầu được khắc cả cờ Na Uy và cờ Vàng lên bia. Cờ Vàng là căn cước của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, nên đối với UB đc có cờ vàng trên bia là việc rất quan trọng. Phần họp đầu th́ ông tổng giám đốc có mặt, nhưng khi bàn đến việc này th́ ông có chuyện phải đi, nên ủy quyền lại cho những đồng nghiệp của ông. Hai bên đă đồng ư với nhau là sẽ có cờ trên bia. Tuy nhiên 2 ngay sau ông tổng giám đốc liên lạc với đồng nghiệp có mặt hôm đó và đi đến quyết định là không đươc khắc cờ (bất cứ là cờ ǵ).
Hiện UB vẫn tiếp tục thương lượng, và mong VBT đổi ư, nhưng nếu đến cuối cùng mà cũng vẫn không được khắc cờ trên bia, th́ dự án TĐ cũng sẽ vẫn được tiếp tục, v́ mục đính chính của TĐ Thuyền Nhân vẫn là tri ân và đánh dấu cuộc hành tŕnh t́m tự do.Trích đoạn biên bản của VBT: