Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

16.  UBXDTĐ c thể trả lại tiền lại trong trường hợp no?

Chiếu theo điều lệ 7.4.  Trch nhiệm ti chnh đối với người đng gp:

- V l do no đ, dự n tượng đi bất thnh, tiền đng gp sẽ được bồi hon cho người đng gp, theo tỉ lệ, sau khi trừ đi cc chi ph bất khả thu hồi (như tiền thưởng cho điu khắc gia, chi ph cho Hội Điu khắc gia Na-uy, tiền bồi thường bi ước v.v.).


Một số đồng hương đ ln tiếng đi lại tiền đ đng gp cho Quỹ Xy Tượng Đi. UBXDTĐ đ tham khảo kiến với văn phng luật sư. Đy l cu trả lời m văn phng luật sư đ đồng :

Dere har betalt p bakgrunn av invitasjon til vre med p og lage minnesmerke til takke det norske folket. Dere har betalt under henvisning til dette formlet. VFM har orientert om planen og gjennomfringen av disse. Den omtalte konkurransen er gjennomfrt, vinner er plukket ut, avtale utforming av skulptur er inngtt og skulpturen er ferdig. Offisielt avduking  i framtiden. VFM er sledes disponert innkommet bilag ihht vedtekter og forml. Det vil ikke finne sted noen tilbakebetaling av mottatte bilag. 

Tạm dịch qua tiếng việt:

"Qu vị đã đóng tìn theo lời mời tham dự vào vịc xy tượng đài đ̉ cám ơn nhn dn Na Uy. Qu vị đã đóng tìn dựa vào mục đích ǹy. Ủy Ban đã thng báo ḱ hoạch và đã hoàn t́t. Cục thi chọn m hình đã được thực hịn, người thắng giải đã được bình chọn, hợp đ̀ng soạn thảo tượng đài đã ký và tượng đài đã xong. Sẽ khánh thành trong tương lai.
Vì th́ UBXDTD được quỳn sử dụng ś tìn đóng góp dựa theo quy ước và mục tiu. Khng có vịc trả tìn lại cho những người đã đóng góp".