Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin cộng đồng Cng Gio Trondheim

Qua lin hệ v trong cng tm tnh với Trung Tm Mục Vụ, linh mục tuyn y tại cộng đon Trondheim, cha J.Hng đ gởi điện thư đến cộng đon tại địa phương ku gọi sự tiếp tay v gip đỡ trong cng tc vận động gy quỹ cho dự n xy dựng tượng đi. Xin được trch lời Cha viết trong điện thư: " ...Với trch nhiệm l Linh mục phụ trch cho cộng đon trong thời gian ny, qua ban đại diện, ti ku gọi Cộng đon hy tch cực đng gp cho cng trnh sớm được thực hiện. Ban Đại diện c thể ln kế hoạch quyn gp chung trong cộng đon rồi chuyển cho UBXD, hy phổ biến rộng ri để mọi người rộng tay đng gp trực tiếp cho ủy ban..."

UBXDTĐ xin chn thnh cảm ơn Cha v cộng đon Cng Gio tại Trondheim đ tch cực hỗ trợ dự n.