Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

ĐM LIVESHOW KONGSVINGER

UBXDTĐ vừa nhận được mail từ anh Nguyễn Nhn Đức bo tin Hội Người Na- Uy Gốc Việt v Đon Thanh Thiếu Nin Dũng Lạc Kongsvinger sẽ tổ chức Đm Liveshow Kongsvinger để nhằm gy quỹ xy dựng tượng đi. Xin knh mời qu đồng hương đến tham dự v ủng hộ.