Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Thể lệ điều hành

 

            Chiếu quyết định thành lập và ủy nhiệm của Cộng đồng Việt Nam tại Na-uy, nay UBXDTĐ tự quy định nguyên tắc và phương pháp điều hành trong văn kiện gọi là “Thể lệ điều hành” gồm các điều sau:

  1. Thành lập

Ủy ban Xây dựng Tượng đài Tỵ nạn Việt Nam tại Na-uy (viết tắt UBXDTĐ), danh xưng Na-uy (Komité for) Vietnamesiske flyktningers Minnesmerke, được thành lập do đại hội các đoàn thể và cá nhân người tỵ nạn Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2010 tại Oslo, do Hội Người Việt Tỵ Nạn Vùng Đông chủ xướng. Số danh bộ: 00995720752.

Từ phiên họp phân nhiệm ngày 24.05.2010 và các phiên họp kế tiếp, đại diện các đoàn thể và tôn giáo đă đồng thuận ủy nhiệm Hội Người Việt Tỵ nạn tại Na-uy đứng điều hợp dự án xây dựng tượng đài.

  1. Mục tiêu và phạm vi

Tượng đài sẽ đặt tại Thủ đô Oslo. Nhưng dự án là sáng kiến và nỗ lực chung của toàn thể người Việt Nam đang cư ngụ trên khắp lănh thổ Na-uy, không phân biệt địa phương, tôn giáo, thế hệ.


2.1. Ư nghĩa của tượng đài là:

- Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này

- Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam

- Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

Ba mục tiêu trên đây (có bản tiếng Na-uy) đă được h́nh thành do nhiều cuộc trao đổi và thỏa thuận giữa giới chức hữu trách Na-uy và UBXDTĐ, được coi là căn bản cho lư do cấp đất cũng như mọi hoạt động của UB.

2.2. Tất cả cá nhân, đoàn thể, xí nghiệp gốc tị nạn Việt Nam và gia đ́nh tán thành ba mục tiêu trong khoản 2.1 đều có quyền đóng góp tài chánh và công sức vào việc xây dựng tượng đài. UBXDTĐ hoan nghênh mọi hỗ trợ từ cá nhân hoặc đoàn thể khác tán thành ư nghĩa nêu trên.

  1. Nhiệm vụ và nhiệm kỳ

Cộng đồng ủy nhiệm UBXDTĐ quyết định việc xin/chấp nhận địa điểm tượng đài, tùy theo luật lệ và hoàn cảnh văn hóa, thẩm mỹ thành phố. Cộng đồng ủy nhiệm UBXDTĐ cùng với giới chức chuyên môn chọn lựa mô h́nh, sao cho ngoài tính thẩm mỹ và trường tồn, phải bao hàm ba ư nghĩa trong điều 2.1"

UBXDTĐ có nhiệm vụ hoàn thành tượng đài trong thời gian hai (2) năm kể từ ngày ra mắt (11.12.2010). Sau hạn kỳ này, nếu v́ lư do bất khả kháng, dự án chưa hoàn thành, nhưng có tiến triển cụ thể, Ùy ban có quyền xin gia hạn bằng một thủ tục dân chủ hữu hiệu nhất.

  1. Thành phần UBXDTĐ gồm

- Trưởng ban (luôn luôn là đại diện của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na-uy): có nhiệm vụ điều hành tổng quát nội bộ; đại diện UB trong các giao dịch ngoại bộ.

- Phó ban: phụ tá, và trong trường hợp cần thiết, xử lư thường vụ trưởng ban

- Thư kư: lập biên bản các buổi họp; soạn thảo văn thư; lưu trữ văn thư, tài liệu; liên lạc nội bộ theo nhu cầu và yêu cầu của UB

- Thủ quỹ: phụ tá trưởng ban trong việc điều động quỹ tượng đài; cùng với trưởng ban kư xuất ngân; quản lư quỹ điều hành (Quỹ điều hành là một số tiền mặt từ 10.000 kroner trở xuống để chi dụng vào các mục thường nhật như bưu phí, bưu phẩm, khánh tiết v.v.) ; định kỳ cung cấp tài liệu kế toán cho kế toán viên

- Kế toán viên: thực hiện việc kế toán theo thể lệ kế toán Na-uy dành cho cơ quan và hội đoàn bất vụ lợi; công bố bảng kết toán tam cá nguyệt trên Trang nhà Tượng đài. Kế toán viên có nhiệm vụ tŕnh sổ sách kế toán và chứng từ chi tiêu cho Ban giám sát khi được yêu cầu.

- Phát ngôn viên: giữ nhiệm vụ truyền thông, trong khuôn khổ đường lối chung của UBXDTĐ và Cộng đồng.

- Các thành viên:

·    đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Na-uy

·    đại diện Trung Tâm Mục vụ Việt Nam

·    đại diện các hội địa phương Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Porsgrunn... và những địa phương khác được mời gọi hoặc t́nh nguyện tham gia sau này

·    đại diện Hội Cao niên Việt Nam tại Na-uy

·    đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam tại Na-uy

·    đại diện Cơ sở Việt Tân, Na-uy

·    đại diện Hội Truyền thống Moss & Rygge

·    đại diện Hội Cựu Quân nhân QLVNCH

·    một số cá nhân do UBXDTĐ mời

 

Ngoài nhiệm vụ chung, các thành viên sẽ được ủy thác các nhiệm vụ đặc biệt tùy theo khả năng và nhu cầu.

Danh tánh thành viên được ghi trong văn bản riêng và công bố trên trang nhà tượng đài.

 

- Ban Giám sát

·    đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na-uy

·    đại diện Trung Tâm Mục vụ Việt Nam Vùng Đông Na-uy

(Giám sát viên và thành viên đại diện thường trực của hai tôn giáo phải là hai người khác nhau)

 

Ban giám sát có nhiệm vụ theo dơi, kiểm soát và điều chỉnh:

- hoạt động của UBXDTĐ đi đúng mục tiêu và ư nghĩa xác định trong điều 2

- hồ sơ chi tiêu, kế toán

- ḥa giải khi có bất đồng không thể tự giải quyết trong UBXDTĐ

Ban giám sát không áp đặt phương pháp tiến hành công tác.

Ban giám sát không can thiệp vào lănh vực thuần túy chuyên môn.

Thư kư UBXDTĐ có nhiệm vụ thường xuyên gửi báo cáo và biên bản tới ban giám sát.

  1. Thù lao và công tác phí

- Thành viên UBXDTĐ và ban Giám sát làm việc thiện nguyện, không thù lao, không công tác phí, không đ̣i tiền bồi thường bỏ việc. Chi phí di chuyển đi họp, đi vận động, hoặc liên lạc v.v. các thành viên cũng tự túc.

- Trong trường hợp cần thiết, trưởng ban có thể quyết định cấp vé máy bay, hoặc phương tiện chuyên chở công cộng rẻ nhất, và nhà trọ cho người đi công tác xa.

- Quỹ tượng đài phải trả thù lao cho ban giám khảo cuộc thi tuyển chọn mẫu tượng đài (theo thể lệ và tiêu chuẩn của Hội Điêu khắc gia Na-uy).

  1. Cơ quan liên hệ

UBXDTĐ hợp tác với các cơ quan Na-uy sau đây:

- Norsk Maritimt Museum (Bảo tàng viện Hằng hải Na-uy)

- Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten og kunst i Oslo (Công xă Oslo, Sở Thiết kế, và Sở Mỹ thuật)

- Norsk Billedhoggerforening (Hội Điêu khắc gia Na-uy)

  1. Thể lệ tài chánh

7.1.  Thu:

Kinh phí tượng đài do sự đóng góp tự nguyện và tự lực, phù hợp với điều 2.1.

UBXDTĐ có toàn quyền thực hiện việc quyên góp, tổ chức văn nghệ, xổ số, chợ trời và các biện pháp hợp pháp khác.

UBXDTĐ có quyền thu nhận tặng dữ vô điều kiện và nguồn gốc minh bạch

UBXDTĐ không được dùng tiền bạc vào việc kinh doanh (như chứng khoán, đầu tư), nhưng có quyền mở trương mục tiết kiệm để lấy lời.

Danh sách đóng góp được cập nhật thường xuyên trên trang nhà tượng đài (địa chỉ hiện thời: http://www.thuyennhannauy.com

7.2.  Chi:

Tất cả tiền quyên góp được đặt trong trương mục: 15031777469, trương chủ là Vietnamesiske flyktningers Minnesmerke. Trương mục này có hai (2) người có đồng quyền sử dụng là trưởng ban và thủ quỹ.

- Chuẩn chi: quyền chuẩn chi thuộc toàn UBXDTĐ đối với số tiền từ kr 20.000 trở lên. Quyền chuẩn chi các khoản dưới 20.000 thuộc trưởng ban cùng với phó ban (tức phải có hai chữ kư). Đối với số tiền nằm trong khung chi (thí dụ giải thưởng cho điêu khắc gia) th́ dù trên 20.000 kroner cũng không cần sự chấp thuận của toàn UBXDTĐ (v́ đă mặc nhiên được chuẩn chi khi lên kế hoạch)

- Kư xuất: Trưởng ban và thủ quỹ đồng kư

- Thanh toán viên: người tiêu tiền trực tiếp vào vật liệu, dịch vụ, lănh tiền từ thủ quỹ, với biên nhận

- Kế toán viên: phải là một người độc lập với tất cả các chức vụ trên

7.3.  Kế toán

- Mọi chứng từ, biên nhận thu chi được giao cho kế toán viên trong thời gian gần nhất

- Kế toán viên giữ chứng từ và sổ sách kế toán

- Kế toán viên báo cáo tài chánh hàng tháng với UBXDTĐ và ban Giám sát (có thể dùng điện thư)

- Mỗi tam cá nguyệt, có báo cáo tài chánh trên trang nhà tượng đài.

7.4.  Trách nhiệm tài chánh đối với người đóng góp

a.       V́ lư do nào đó, dự án tượng đài bất thành, tiền đóng góp sẽ được bồi hoàn cho người đóng góp, theo tỉ lệ, sau khi trừ đi các chi phí bất khả thu hồi (như tiền thưởng cho điêu khắc gia, chi phí cho Hội Điêu khắc gia Na-uy, tiền bồi thường băi ước v.v.).

b.      Sau khi thanh toán mọi chi phí, tiền thặng dư nếu dưới 100.000 kroner, sẽ do một đại hội (của các tổ chức đă tham gia việc xây dựng tượng đài) quyết định sử dụng như thế nào. Nếu số thặng dư từ 100.000 trở lên, UBXDTĐ sẽ hoàn lại cho những người đă đóng góp, theo tỉ lệ.

c.       Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên trong UBXDTĐ không tùy thuộc cá nhân mà tùy thuộc chức vụ. Điều này bao hàm rằng nếu có thay đổi nhân sự, đương nhiên người giữ chức vụ cũ  hết quyền hạn, và đương nhiên người mới có quyền kế nhiệm, kể cả việc liên hệ với ngân hàng để điều động tài khoản.

  1. Thể lệ thi tuyển mô h́nh

Tài liệu riêng đính kèm (do Bs Nguyễn Ngọc Khang soạn và đă được UBXDTĐ thông qua ngày 28.01.2011)

  1. Thực hiện công tŕnh và tiếp nhận

- Điều kiện tổng quát của hợp đồng dựa trên luật Avtaleloven hiện hành của Na-uy

- Hợp đồng khởi công sẽ do trưởng ban kư với đối tác

- Tiếp nhận từng giai đoạn do một ủy ban tiếp nhận do UBXDTĐ chỉ định. Nếu cần, nên có mặt ban giám sát.


Oslo, ngày 04 tháng 3 năm 2011

TM UBXDTĐ

Trưởng ban

Nguyễn Đức Hóa