Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

01 tháng 05 năm 2013 : email đóng góp ư kiến của Vo thi Ngo
Xin bấm vào đây để đọc

23.04.2013: Thư tâm t́nh của 1 đồng hương cư ngự tại California
Xin bấm vào đây để đọc

20.04.2013: email từ Angela Hoài Trang (norsk)
Xin bấm vào đây để đọc

13.04.2013: email mong muốn TĐ sớm thành công từ chú LTH
Xin bấm vào đây để đọc

11.04.2013: Thư ngỏ từ Hội Người Na Uy gốc Việt (VINOF)
Xin bấm vào đây để đọc