Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

"Da Norge snudde i Vietnam" v tấm lng của tc giả- ng Frank Bjerkholdt, bc sĩ Nguyễn Ngọc Khang cng qu độc giả.
 
Ngy thứ bảy 04/02 vừa qua nhn dịp Hội NVTN tại Oslo/ Vng Đng tổ chức Tết Nhm Thn, UBXDTĐ đ giới thiệu cuốn sch " Da Norge snudde i Vietnam" của k giả  Frank Bjerkholt đến qu đồng hương.
Thật l vui  mừng l ng Frank Bjerkholt cng cộng sự vin, bc sĩ Nguyễn Ngọc khang đ conh tặng hết số tiền bn sch vo Quỹ XDTĐ.
Qu đồng hương nga hm đ cũng đ v cng nhiệt tnh mua hết số sch 25 cuốn v c người cn đặt thm, trả tiền trước.
v cn c qu c, anh chị ủng hộ thm tiền, khng lấy tiền thối.  
 
 Tổng cộng thu được :
26 cuốn sch* 130 kr=3380 kr
 
ủng hộ thm:
Anh L Danh Khải: 170 kr
D Ninh: 40 kr.
Ẩn danh: 40 kr (chu chưa kịp hỏi tn)

Tổng cộng 3630 kr đ đươc5 chuyển vo Quỹ XDTĐ.
 
Xin gởi lời cảm ơn chn thnh nhất đến ng Frank Bjerkholdt, Anh Nguyễn Ngọc Khang, cng qu vị đ ủng hộ.
Qu vị no muốn mua sch xin vo trang sau:
 
Trn trọng
UBXDTĐ