Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

norsk:

LỜI MỞ TRANG NHÀ

TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI NA-UY

Nhóm người tỵ nạn Việt Nam đầu tiên tới Na-uy năm 1975. Nhóm người được tiếp nhận v́ lư do nhân đạo tới năm 2004. Trải qua 35 năm, con số người Việt trên Vương quốc Na-uy là 19.726 người (Sở Thống kê Na-uy, SSB 2009), trong đó 90% đă có quốc tịch Na-uy.

Ba mươi lăm năm an cư lạc nghiệp, chúng ta có ngày nay là do công ơn tái sinh của những con tàu Na-uy và sự giúp đỡ hào hiệp của nhân dân và chính quyền Na-uy. Ơn này không bao giờ chúng ta quên. Trước khi niềm tri ân ấy phai nhạt trong các thế hệ sau, chúng ta cần xây dựng một tượng đài tri ân. Sáng kiến này, nhiều cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới đă làm; chúng ta phải thực hiện ngay, trước khi quá trễ hoặc bị cản trở.

Tượng đài này sẽ là biểu tượng BIẾT ƠN và dấu DẤN THÂN của toàn thể người Việt tại Na-uy, không phân biệt tới trước sau, địa phương, tuổi tác. Nó cũng là biểu tượng ĐOÀN KẾT – mọi cá nhân, mọi đoàn thể và tôn giáo cùng góp phần xây dựng.

Trong tinh thần ấy, cuộc Đại hội các đoàn thể và cá nhân tị nạn Việt Nam ngày 1.5.2010 đă thành lập Ủy ban Xây dựng Tượng đài Thuyền nhân, mà thành phần được bổ sung và thay đổi trong ngày 19.8.2010.

Trang nhà này là cơ quan thông tin liên lạc do UBXDTĐ phụ trách để  tin tức mới nhất của UBXDTĐ dể dàng đến với tất cả mọi người Tỵ nạn Việt Nam tại Na-uy.

 

 

Mọi ư kiến và đóng góp, xin quư vị thư về:


thuyennhannauy@takknorge.no


Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ)

Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Organisajonsnr: 009957.20752

Fondskonto: 1503 17 77469