Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

KRISTIANSAND- CHIẾN DỊCH GY QUỸ TƯỢNG ĐI

 

UBXDTĐ vừa nhận được tin từ ch Đon Văn Thảo, Kristiansand. Trong mail ch Thảo bo tin đ chuyển 52500,- kr tiền đng gp quỹ XDTĐ của qu đồng hương tại Kristiansand trong chiến dịch yểm trợ ti chnh cho qũy XDTĐTN (07.05-30.05.2011). UBXDTĐ rất bất ngờ trước tin vui v v cng khm phục sự linh động của BVĐ Kristiansand v sự nhiệt tnh của b con người Việt tại đy.

 

Đy l danh sch b con đ đng gp:

 

Danh sch ghi tn đng gp Ngy Thuyền Nhn tại Kristiansand 
Ủng hộ Qũy Xy Dựng Tượng Đi Thyền Nhn
(Từ 07.05 - 30.05.2011)

Tn                  Số tiền      Ghi ch
Vương Ngọc
5 000
Hong Minh Đức/Thoa 1 000
L Văn Thể
2 000
Đon Minh Thnh/Phương 1 000
Lm.Nguyễn Duy Dương 1 000
Nguyễn Tấn Sĩ/Thu 1 000
V Tỵ/Dung
1 000
V Trung/Lotus 2 000
V văn Điều/Lotus 4 000
Nguyễn văn Tm/Phước 1 000
Nguyễn Hữu Anh 1 000
Nguyễn Tấn L 1 500
Nguyễn văn Hng/Ngọc 1 500
L văn Cường/Nga 1 000
Đỗ Viết Hng/Yến 1 000
L Cng Chnh 1 000
Phạm Đăng Tập 1 000
Trần Lm/Anh 1 000
Nguyễn Anh Dũng/Mỹ 1 000
Dương Minh Tr/Lũy 3 000
Nguyễn thị Thim 1 000
Vũ Ngọc Tuấn/Hạnh 1 000
Trần Cng Thắng 2 000
Thn văn Thẩm 2 000
Cao thị Bảy/Chu 1 000
Huỳnh thị Kim Thu/Ung 1 000
Mai Cường/L 1 000
Đon văn Thảo/Duyn 1 000
Nguyễn Thế Phng/Dung 1 000
Trần Hải Vn 1 000
Vũ Đnh Phn 500
Vũ Văn Hong/Ct 1 000
Hong Khnh/Dung 1 000
Nguyễn văn Hng/Linh 1 000
Vũ thị Hoa/Vũng Tầu 4 000
Nguyễn văn Hiếu/Thu 500
Bảo Chu/Diễm Hoa (Oslo) 500  (Ủng hộ tiền xăng)
Tổng cộng:
52 500