Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Cuộc họp lần thứ 5 của UBXDTĐ

Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2011, UBXDTĐ đă tổ chức buổi họp lần thứ 5. Lần họp này không chỉ gồm các thành viên của UBXDTĐ mà c̣n có sự hiện diện của các thành viên tự nguyện trong ban vận động chú Hoàng Văn Đoan, Cô Hà Ngọc Anh và anh Nguyễn Châu Tùng. 

Đặc biệt Chú Nguyễn Văn Đồng đến dự họp mang theo thông điệp hỗ trợ nhiệt liệt của Quư Thầy và Ban Trị sự Chùa Khuông Việt. Quư Thầy đă bổ sung thêm chú Đồng làm đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Thống nhất tại Na Uy tham gia vào UBXDTĐ. Các thành viên ở xa như Kristiansand, Porsgrunn, Tønsberg, Moss, Sandefjord cũng cố gắng đến tham dự đầy đủ.  

Cuộc họp đă thông qua những vấn đề chính như sau:

1. Những cuộc vận động vừa qua và kế hoạch vận động trong tương lai: đúc kết và rút tỉa kinh nghiệm qua những đợt vận động trong thời gian vừa qua sao cho kế hoạch vận động trong tương lai có kết quả hơn. Những cách thức có thể áp dụng để vận động trong tương lai.

2. Bản thể lệ: Thông qua và thảo luận tất cả các điều khoản trong bản điều lệ làm việc của UBXDTĐ. Bản thể lệ sẽ được cập nhật lên trang webs của UBXDTĐ.

3. Cuộc thi tuyển chọn mô h́nh: Hiện nay mọi thủ tục chuẩn bị cho cuộc thi đă sẳn sàng, tuy nhiên v́ c̣n phải chờ phía Oslo Kommunne cho tiêu chuẩn về kích thước mẫu tượng nên thời gian bắt đầu có bị trễ hơn dự tính.

4. Vận động ở Trung Tâm Mục Vụ: V́ trong tháng 3 và tháng 5 có nhiều thánh lễ Việt, cũng như Kiệu rước Đức Mẹ, nên UBXDTĐ đă đưa ra thảo luận làm thế nào để việc vận động quỹ của TTMV đạt hiệu quả nhất.