Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Om Prosjektet

Formål og organisering

Prosjektet Vietnamesiske flyktningers minnesmerke (VFM) er initiert og drives av personer med vietnamesisk flyktningebakgrunn og deres familier i Norge.
 
Hensikten er å takke norske sjøfolk og det norske folk for å ha reddet vietnamesiske båtflyktninger på havet og tatt imot flyktningene og deres familier i Norge. I tillegg ønsker prosjektet å minne om vietnamesiske flyktningers dristige ferd mot friheten, samt å markere flyktningenes positive bidrag til mangfoldet i Norge.
Prosjektets fokus er altså å hedre humanismen og menneskets streben mot et bedre liv.
 
Prosjektgruppen består av en komité for VFM som per april 2011 har representanter og/eller støtte fra både norsk-vietnamesisk buddhist- og katolikkorganisasjon, samt ulike organisasjoner og aktive medlemmer fra Oslo og Akershus, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og andre steder.

Figure 1 Medlemmer i komitéen for VFM og innsamlingsgruppen (ikke alle var med på bildet)

Finansiering og gjennomføring


VFM-prosjektet skal hovedsakelig finansieres av midler samlet inn av og fra vietnamesiske flyktninger og deres familier. I tillegg er andre som støtter prosjektets formål velkommen til å bidra. VFM-komitéen arbeider gratis slik at alle innsamlede midler brukes til selve minnesmerket, inkludert utgifter i forbindelse med konkurransen.

Minnesmerket vil bli plassert på Bygdøy ved Norsk Maritimt Museum (http://marmuseum.no/). Selve minnesmerkets utforming vil bli resultatet av en konkurranse hvor norske billedhoggere er invitert til å delta og modellen skal velges av en jury med faglig bakgrunn. Minnesmerket som skal reises skal reflektere prosjektets formål. I tillegg skal det tas hensyn til estetikk og nøkternhet. Nøkternheten tas hensyn til fordi prosjektets kostnader dekkes av lønnsmottakere med beskjeden inntekt på grunn av relativt kort botid i Norge.

 
Innsamlingskampanjen ble satt i gang i februar 2011, og per 10. juni er det samlet inn nesten kr. 1.500.000 fra over 1000 familier og enkeltpersoner.
 
Støtte kan sendes til
 
Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke
Kontonummer: 1503 17 77469
Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway
 
  
DnB NOR Bank
IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)
BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)