Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Trang ny sẽ đăng danh sch của những n nhn đng gp vo quỹ xy dựng tượng đi. Chng ti sẽ cập nhật mỗi thứ bảy. (Từ lc qu vị gởi đi đến khi chng ti nhận tiền c thể đến 1 tuần lễ.)

UBXDTĐ sẽ ghi nhận tn người gửi tiền đng y như m tả của ngn hng (l do hnh chnh). Vậy xin cc vận động vin nhận tiền mặt khi chuyển tiền bằng netbank, vui lng ghi theo người đng gp "ng, b, anh, chị" hoặc bỏ trống như thi quen Na-uy. V qu đồng hương tự gửi tiền, xin vui lng ghi đng như sở thch "Danh xưng" + Tn, hoặc đơn giản TN.

Xin chn thnh cảm ơn tấm lng của tất cả cc qu vị. 

Trương mục của quỹ tượng đi:
15031777469

Đng gp từ cộng đồng VN:

   Tổng cộng 
NOK
2.012.938

Danh Sch chia ra từng tỉnh/fylke: