Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

SANDNES-ĐM TNH THƯƠNG

Thứ bảy 28 thng 5 năm 2011 Quỹ Tnh Thương ( Fondet for Nestekjrlighet) đ tổ chức thnh cng buổi văn nghệ "Đm Tnh Thương" gy quỹ cho cng tc từ thiện. Trong buổi văn nghệ ny, Ban Tổ Chức đ gip đỡ UBXDTĐ đưa thng tin về dự n tượng đi tri n đến mọi người tham dự. Trong khng kh vui tươi v cởi mở, tất cả mọi người vui vẻ nhận thẻ trương mục v n cần hỏi thăm cng trnh xy tượng đi.

Một số qu đồng hương đ nhiệt tnh ghi danh ủng hộ tại chỗ theo danh sch sau đy:

1. Chị Nguyễn Thị Anh (Tananger) 500,-  

2.a/c Trần Minh Phc (Sandnes) 1000,-   

3. a/c Thuong  - Lan (Sandnes) 1000,-

4. a/c Ho Thuot (Sandnes) 300,-   

5. a/c Duc - Kim (Klepp) 200,-   

6. a/c Ngoc - Huong (Stavanger) 1000,-

7. a. Ho Trung (Sandnes) 1000,-   

8. a/c Ngoc - Ha (Sandnes) 500,-   

9. a. Nguyen t. Tung (Sandnes) 300,-

10. o/b Le van Cu (Stavanger) 500,- dong them lan 2.

Tổng cộng : 6300 kroner

(bản tin phỏng theo anh L Văn Hồng, Stavanger)

UBXDTĐ xin cảm ơn BTC Đm Tnh Thương, Ban Vận Động Stavanger v tất cả qu vị đồng hương đ ủng hộ v gip đỡ.