Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin vận động Stavanger

Hm nay thứ bảy ngy 21 thng 5 năm 2011, ch Nguyễn Văn Đồng v ch Lm B Thắng đ đại diện UBXDTĐ tham dự Lễ Phật Đản tại Stavanger v vận động cho dự n XDTĐ.Cuộc vận động đ đạt được nhiều thnh cng tốt đẹp, với hơn 100 người tham dự. Sau phần nghi lễ BTC giới thiệu đại diện UBXDTĐ ln pht biểu, ch Lm B Thắng đ tường trnh tiến triển của cng tc UBXDTĐ. Sau đ l phần Đạo từ của Thượng toạ Thch An Ch, Thầy đ dnh nữa thời gian để ni về nghĩa v ku gọi mọi người cũng đng gp, Thầy xc định đy l bổn phận v nghĩa vụ của mọi người Việt tị nạn phải gp phần để hon thnh cng trnh biểu tượng cho cộng đồng ti nạn chng ta. cng tham dự buổi lễ c anh L Văn Hồng, Chi Hội Trưởng Hội NVTN v cũng l trưởng ban vận động Quỹ XDTĐ tại tỉnh Rogaland. Sau buổi lễ với sự gp của Thầy An Ch v đại diện UB đề nghị Chi Hội PGVN tại Rogaland cử người cng hợp tc với anh Hồng v Ban vận động tại đy để tiếp tục đẩy mạnh cng tc vận động gy quỹ, mọi người rất hoan hỷ v hy vọng trong tương lai Bạn vận động tại đy sẽ c những cuộc vận động khởi sắc hơn.
 Sau Lễ Phật Đn tại cha Phước Huệ, ch Nguyễn Văn Đồng cn gặp gỡ được một vi gia đnh trẻ v đ vận động thm.
Tổng số tiền mặt đng gp l kr 10.000,- gồm những anh chị sau:
      -Lino Torlakovic & Thu Hồng (Lrenskog)                     :  -1000.-Kr  
      -Nguyễn Erik Bảo (Lrenskog)                                    :  -2000.-Kr
      -Alexander, Isabella v Henrik Huy Nguyễn (Lrenskog):  -2000.-Kr
      -Nguyễn Thị Hồng Chu (Strmmen)                           :    -500.-Kr
      -Trần Quang Vũ v Linn Nguyễn (Stavanger)                 :  -1000.-Kr
      -Trần Quang v Ng Thị Dung (Rlingen)                    :   -3000.-Kr
      -Dương văn Mậu (Stavanger)                                       :   -500.-Kr.

Chn thnh cảm ơn Gio Hội Phật Gio Thống Nhất Việt Nam tại Na Uy, qu Thầy, Ban vận động tại Stavanger, hai ch Nguyễn văn Đồng, Lm B Thắng v tất cả qu vị đồng hương đ c lng đng gp cho dự n chung.