Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Knh qu đồng hương,

 

Theo dự tr ban đầu của UBXDTĐ, tổng số chi ph cho dự n tượng đi tri n sẽ vo khoảng 1.800.000 kr ( một triệu tm trăm ngn kroner).

Rất vui mừng l con số đ chng ta đ đạt được với sự đng gp rất nhiệt tnh của tất cả qu vị.

Tuy vậy hiện nay quỹ tượng đi vẫn tiếp tục tăng v UBXDTĐ cũng khng ngưng nhận tiền đng gp v những điểm sau đy:

 

-          M hnh đoạt giải v được chọn sẽ được đặt dưới nước, nn theo điu khắc gia gi thnh lm bệ tượng c thể cao hơn nhiều so với mức chng ta đ dự tr ( hiện nay UBXDTĐ đang tham khảo gi bệ tượng đi- khi no UBXDTĐ biết r chi ph sẽ thng bo đến cộng đồng).

 

-          Chng ta sẽ cho xuất bản Kỷ Yếu m khng được tiền ti trợ nn sẽ c thm chi ph lm Kỷ Yếu

 

V hai l do chnh đ chng ti vẫn tiếp tục xin nhận đng gp từ qu đồng hương kể cả người chưa đng v đ đng rồi.

tất cả mọi đng gp cho Quỹ Xy Dựng Tượng Đi sẽ được đăng trong Kỷ yếu.

 

Xin trn trọng knh bo.

 

UBXDTĐ