Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

THÔNG BÁO VỀ TIẾN TR̀NH

XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN

 

Kính thưa quư vị! Ủy ban xây dựng tượng đài Thuyền Nhân

xin được thông báo đến quư vị một số việc quan trọng như sau:

 

1.      Tiến tŕnh xây dựng Tượng đài Thuyền Nhân

 

Tượng đài Thuyền nhân với ba mục đích:

 

·         Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uy đă tiếp nhận

       người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này

·         Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam

·         Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

 

đang đi vào giai đoạn hoàn thành. ợng đài Thuyền Nhân đă được đặt

tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy ở khu vực Bygdøynes, nơi hàng năm có

khoảng 200.000 du khách thăm viếng. UBXDTĐTN xin được

thông báo một số tin tức liên quan đến Tượng đài:

 

·         Mô h́nh Hoa Biển đă được gắn lên bệ tại Bygdøy ngày 18 tháng 6.
(xem h́nh đính kèm
1).

 

·         Bệ bia văn có hàng chữ đă hoàn thành và được dựng tại Bygdøy ngày 20.6.2013.
Bia văn ghi tên các tầu chưa được lắp ráp v́ c̣n chờ một vài thay đổi, bổ túc.
(xem h́nh đính kèm 2).

 

·         Hợp đồng trao tặng Hoa biển và Hợp đồng Oslo kommune nhận bảo tŕ,

      bảo hiểm cho Hoa biển đă soạn xong, nhưng chưa kư. Trong thời gian

      thực hiện công tŕnh, phần bảo hiểm thuộc nghệ nhân Thor Sandborg;

     khi Tượng đài hoàn thành và có khế ước bàn giao,

      trách nhiệm sẽ thuộc UBXDTĐTN.

 

Ban Giám Sát đă được thông báo về ba điểm nêu trên.

 

·         Ngày 11 tháng 7, UBXDTĐTN sẽ có cuộc họp cùng Ban Giám Sát

     (Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo – Đ. Ô. Huỳnh Tấn Hải , 

      Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Nauy  – TT. Thích Hoằng Khai ),

      và Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Oslo và Vùng Đông.

 

 

 

 

2.      Thông báo về việc tố cáo trang blogg giả danh UBXDTĐTN,

    xuyên tạc dự án XDTĐTN

 

Như quư vị cũng biết, UBXDTĐTN chỉ có hai trang nhà:

www.thuyennhannauy.com/    http://takknorge.no/

 

Từ cuối tháng 4 năm 2013, có người đă phát hiện một trang blogg giả danh mang tên
Hoa Biển với địa chỉ:  
http://my.opera.com/hoabiennauy/blog/

 

Trang blogg này đă giả danh UBXDTĐTN, ăn cắp h́nh ảnh mô h́nh Hoa biển của

UBXDTĐ để làm logo cho trang riêng và c̣n giả mạo gắn cờ máu lên tấm h́nh.

Trang blogg này cũng tung ra những bài viết xuyên tạc sai sự thật nhằm mục đích phá hoại.

Đây là hành động bất hợp pháp, gây hoang mang, xáo trộn trong cộng đồng.

 

V́ vậy, thể theo yêu cầu của một số bà con, và cũng nhận thấy việc làm sáng tỏ và ngăn chặn

kẻ xấu phá hoại đứng sau trang blogg này là cần thiết để mang lại sự an b́nh trong cộng đồng,

UBXDTĐ đă:

 

  • Liên lạc và gởi thư khiếu nại đến công ty Opera Software - nơi có trách nhiệm đối với mạng của my.opera  để tố cáo trang blogg giả mạo này. (xem thư đính kèm số 3).

 

  • Gởi thư đến Cảnh sát Oslo tố cáo về việc làm bất hợp pháp của trang mạng này.
    (xem thư đính kèm 4).

 

Nay công ty Opera Sofware đă xóa bỏ trang blogg này.

 

3.      Thành viên trong UBXDTĐTN

 

Chúng tôi cũng xin thông báo đến cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Na Uy rằng: 

Cho đến nay UBXDTĐTN đă được hầu hết các hội đoàn, đảng phái, cá nhân, đại diện cho cộng đồng người việt tỵ nạn trên toàn Nauy tham gia làm thành viên trong UB :

 

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Stavanger

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn Trondheim

·         Hội Người Việt Tự Do tại Porgrunn

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Tønsberg

·         Hội Người Việt Nam tại Sandefjord

·         Hội Người Việt Tự Do Bergen

·         Hội Người Na Uy Gốc Việt, VINOF

·         Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam tại Moss & Rygge

·         Đảng Việt Tân tại Na Uy

·         Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Na Uy

·         Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy

Cá nhân:

·         Nguyễn Đức Hoá

·         Vơ Việt Cường

·         Nguyễn Hoài Trang ( Angela)

·         Trần Thị Nguyệt Minh

http://www.thuyennhannauy.com/ubxdtd.htm

Chúng tôi lấy làm tiếc rằng có 3 hội đoàn:

 

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo và Vùng Đông

·         Hội Cao niên

·         Hội Cựu Quân Cán Chính Và Hậu Duệ

 

đă tuyên bố rút lui hoàn toàn và không ủng hộ lập trường chung của UBXDTĐTN. Quư vị trong BCH của quư hội cũng lên danh sách rút tiền ra khỏi quỹ Tượng Đài Thuyền Nhân. Chúng tôi ghi nhận quyết định của quư 3 hội, và chúng tôi tôn trọng quư 3 hội trong tinh thần dân chủ của UB.

 

Nhưng chúng tôi vui mừng v́ hầu hết các thành viên khác vẫn ủng hộ UBXDTĐTN, và như vậy UB vẫn mang sắc thái đa dạng và dân chủ.

 

 

4.      Tri ân Cộng đồng người việt tỵ nạn cộng sản ở Nauy

 Cuối thư, chúng tôi xin cám ơn hơn 1300 ân nhân đă ủng hộ 1918643,96 kroner (3.5.2013) để chúng ta có được một tượng đài đúng như ư nghĩa ban đầu. Tượng đài Thuyền Nhân sẽ măi là nơi chúng ta có th đến để thắp nén hương ḷng, tạ ơn những ân nhân đă cứu giúp chúng ta đến đất nước tự do, để tưởng nhớ những người đă bỏ ḿnh trên đường trốn chạy cộng sản. Bên Tượng đài Thuyền Nhân chúng ta sẽ k cho những thế  hệ mai sau nghe về chế độ cộng sản độc tài đă khiến hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Tượng đài Hoa Biển sẽ măi là một biểu tượng của Nhân Bản, Tri Ân, và của Tự Do bất khuất.

 

 

Kính thư!

 

Thay mặt Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân!

 

 

 

Nguyễn Tiến Thành

Phó Ban UBXDTĐTN

 

Vedlegg 1

 

 

  

 

 Vedlegg 2