Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Quư Hội đoàn, Quư Đảng phái,

Quư Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản ở Na Uy                

Oslo tháng 08 năm  2013                             

 

THÔNG BÁO VỀ TIẾN TR̀NH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VÀ
SỰ HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI

Kính thưa quư vị,

Sau gần ba năm, tính từ ngày Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Việt Nam Tại Na Uy - UBXDTĐ được thành lập (1.5.2010), trải qua nhiều biến cố và không ít trở ngại, cuối cùng dự án xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân đă hoàn tất. Chúng tôi xin được trân trọng thông báo đến quư vị:


ợng Đài Thuyền Nhân – TƯỢNG ĐÀI HOA BIỂN với ba mục đích:

1.      Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này

2.      Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam

3.      Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.


đă hoàn thành và được đặt tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy, Bia Văn Tượng Đài được viết bằng ba ngôn ngữ: tiếng Na Uy, tiếng Anh và tiếng Việt:

o   Takk Norge for Friheten

 Fra vietnamesiske båtflyktninger og deres familier

o   Thank you Norway for the Freedom

From Vietnamese boat refugees and their families

o   Tri ân Na uy đă cứu giúp chúng tôi đến Đất Tự do

Thuyền nhân Việt nam tị nạn cộng sản và thân nhân

o   Cùng với danh sách tên những chiếc tàu đă cứu vớt người Việt tỵ nạn.

 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn hơn 1325 ân nhân đă ủng hộ 1.944.176,93 kroner (tính đến tháng 7.2013) để Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại Na Uy có được một ợng Đài Thuyền Nhân đúng như ba mục đích đề ra từ ngày thành lập UBXDTĐ.

Với Thông Báo này chúng tôi cũng xin tŕnh bày đến quư vị tiến tŕnh xây dựng tượng đài.


DIỂN TIẾN THÀNH LẬP VÀ CƠ SỞ PHÁP LƯ CỦA UBXDTĐ

 1. Giai Đoạn Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông Nộp Đơn Xin Xây Dựng Tượng Đài

 

Ngày 1.11.2009, Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông (HNVTN Oslo & VĐ), do ông Nguyễn Minh Tuấn đương nhiệm Hội Trưởng đă gởi đơn xin xây dựng tượng đài thuyền nhân đến Oslo Kommune (hồ sơ tham khảo 1). Oslo Kommune trả lời là đă có đơn xin của Trung Tâm Việt - Na Uy (từ hơn hai năm trước đó), và họ yêu cầu hai bên phải đồng thuận để có một đơn xin mà thôi.

 

BCH HNVTN Oslo & VĐ, trong buổi họp ngày 13.02.2010 đă quyết định chọn giải pháp "cùng rút đơn" để Cộng Đồng lập ra một UBXDTĐ độc lập (hồ sơ tham khảo 2).

 1. Giai Đoạn Thành Lập UBXDTĐ

 

UBXDTĐ, danh xưng Na Uy: Vietnamesiske flyktningers Minnesmerke, số danh bộ: 00995720752, được thành lập trong buổi họp do Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông chủ xướng với sự hiện diện của các đoàn thể và cá nhân người Việt tỵ nạn ngày 1.5.2010 tại Oslo.

 

UBXDTĐ được h́nh thành trên danh nghĩa độc lập, có nghĩa là không lệ thuộc vào một hội đoàn nào hoặc tôn giáo nào, kể cả Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông.

 

UBXDTĐ này đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Na Uy để tiến hành công tŕnh xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân (hồ sơ tham khảo 3).

 

Qua số phiếu bầu cao nhất trong buổi họp đầu tiên của UBXDTĐ ông Nguyễn Đức Hoá (lúc đó đang là Hội Phó HNVTN Oslo & VĐ) đă được bầu làm Trưởng Ban (hồ sơ tham khảo 4).

 

 1. Quyết Định Của Ban Chấp Hành HNVTN Oslo & VĐ Ngày 19.9.2010

 

Quyết định riêng của BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông ngày 19.9.2010 (quyết định này UBXDTĐ không được biết, hồ sơ tham khảo 5), và chính quyết định này là cơ sở pháp lư của BCH HNVTN Oslo & VĐ khi BCH HNVTN Oslo &VĐ lên tiếng đ̣i chủ quyền trên Tượng Đài Tỵ Nạn Việt Nam Tại Na Uy, xin trích một đoạn trong biên bản của BCH HNVTN Oslo & VĐ ngày 19.9.2010:

 

"Hội NVTN sẽ nhận trách nhiệm việc xây dựng tượng đài và uỷ quyền cho anh Nguyễn Đức Hoá đảm nhiệm dự án này".

 

Cũng trong biên bản này anh Nguyễn Minh Tuấn, v́ lư do gia đ́nh, không thể tiếp tục giữ chức trưởng HNVTN Oslo & VĐ, nên BCH đương thời đă bầu anh Nguyễn Đức Hóa lên thay.


THÀNH VIÊN UBXDTĐ

Cho đến nay UBXDTĐ đă được hầu hết các hội đoàn, đảng phái, cá nhân tự nguyện, đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn trên toàn Na Uy tham gia làm thành viên:

 

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Stavanger

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn Trondheim

·         Hội Người Việt Tự Do tại Porgrunn

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Tønsberg

·         Hội Người Việt Nam tại Sandefjord

·         Hội Người Việt Tự Do Bergen

·         Hội Người Na Uy Gốc Việt, VINOF

·         Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam tại Moss & Rygge

·         Đảng Việt Tân tại Na Uy

·         Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Na Uy

·         Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy

 

Cá nhân:

·         Nguyễn Đức Hoá

·         Vơ Việt Cường

·         Trần Thị Nguyệt Minh

·         Nguyễn Hoài Trang Angela (là đại diện Trung Tâm Mục Vụ đến ngày 15.04.2013, nhưng vẫn tiếp tục là thành viên trong tư cách cá nhân tự nguyện của UBXDTĐ).

 

Trong công tŕnh xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân, Ban Giám Sát ( với vai tṛ ghi trong Điều Lệ , Điều 4) là:

*Thượng Tọa Thích Hoằng Khai, Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy

*Đức Ông Huỳnh Tấn Hải, Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam Vùng Đông Na Uy


http://www.thuyennhannauy.com/ubxdtd.htm

 

Chúng tôi lấy làm tiếc rằng có 3 hội đoàn:

 

·         Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo và Vùng Đông

·         Hội Cao Niên

·         Hội Ái Hữu Cựu Quân Cán Chính VNCH & Hậu Duệ

 

đă tuyên bố rút lui hoàn toàn và không ủng hộ lập trường chung của UBXDTĐ. Quư vị trong BCH của quư hội cũng lên danh sách rút tiền ra khỏi quỹ Tượng Đài Thuyền Nhân. Chúng tôi ghi nhận quyết định của quư 3 hội, và chúng tôi tôn trọng quư 3 hội trong tinh thần dân chủ của UBXDTĐ.

Nhưng chúng tôi vui mừng v́ hầu hết các thành viên khác vẫn ủng hộ UBXDTĐ, và như vậy UBXDTĐ vẫn mang sắc thái đa dạng và dân chủ.


MỤC TIÊU CỦA CÔNG TR̀NH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN

 

 1. UBXDTĐ kêu gọi đồng hương đóng góp quỹ Tượng Đài Thuyền Nhân

 

UBXDTĐ kêu gọi đồng hương đóng góp tiền cho việc xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tặng đất nước Na Uy với 3 ư nghĩa như sau:

 

o    Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này

o    Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam

o    Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

Mọi đóng góp của bà con cho công tŕnh xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân vào trương mục của quỹ Tượng Đài Thuyền Nhân là v́ tán thành 3 mục tiêu vừa nêu, xin trích Khoản 2.2, Điều Lệ:

2.2. Tất cả cá nhân, đoàn thể, xí nghiệp gốc tị nạn Việt Nam và gia đ́nh tán thành ba mục tiêu trong khoản 2.1 đều có quyền đóng góp tài chánh và công sức vào việc xây dựng tượng đài. UBXDTĐ hoan nghênh mọi hỗ trợ từ cá nhân hoặc đoàn thể khác tán thành ư nghĩa nêu trên.

Trương mục của quỹ Tượng Đài Thuyền Nhân: 15031777469

 

Phần kế toán thu chi của UBXDTĐ cho đến ngày 31.7.2013:

 

§  Tổng cộng tiền ủng hộ và tiền lời của nhà bank: 1.948.143,96 NOK

§  Tổng cộng chi phí đă trả: 1.843.592,55 NOK

§  Tồn quỹ: 104.551,41 NOK

§  Những chi phí c̣n lại sẽ phải thanh toán: khoảng 149.200,25 NOK

§  Số tiền c̣n thiếu: 44.648,84 NOK

 

(xin đọc thêm chi tiết về chi thu ở link: http://www.thuyennhannauy.com/ketoan.htm).

 

UBXDTĐ là cơ sở pháp lư chịu trách nhiệm trước những người đă đóng tiền:

 

o    V́ lư do nào đó, dự án tượng đài bất thành, tiền đóng góp sẽ được bồi hoàn cho người đóng góp, theo tỉ lệ, sau khi trừ đi các chi phí bất khả thu hồi (như tiền thưởng cho điêu khắc gia, chi phí cho Hội Điêu khắc gia Na-uy, tiền bồi thường băi ước v.v.).

o    Sau khi thanh toán mọi chi phí, tiền thặng dư nếu dưới 100.000 kroner, sẽ do một đại hội (của các tổ chức đă tham gia việc xây dựng tượng đài) quyết định sử dụng như thế nào. Nếu số thặng dư từ 100.000 trở lên, UBXDTĐ sẽ hoàn lại cho những người đă đóng góp, theo tỉ lệ.

o    Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên trong UBXDTĐ không tùy thuộc cá nhân mà tùy thuộc chức vụ. Điều này bao hàm rằng nếu có thay đổi nhân sự, đương nhiên người giữ chức vụ cũ hết quyền hạn, và đương nhiên người mới có quyền kế nhiệm, kể cả việc liên hệ với ngân hàng để điều động tài khoản.

 

 1. Chọn Đất Đặt Tượng Đài Thuyền Nhân

 

Oslo Kommune đă giới thiệu hai khu vực thích hợp cho việc đặt Tượng Đài Thuyền Nhân cám ơn Na Uy (với điều kiện chúng ta phải xin được phép của người chủ đất):

 

1.      Phần đất nơi Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy, vị trí giữa tượng đài đệ nhị thế chiến và tượng kỷ niệm Admundsen.

2.      Phần đất ở Akerhus festning, vị trí nơi phần cỏ giữa vách đá của festning và đường xe chạy (đường ra Vippetange).

 

Đặt trọng tâm vào những yếu tố sau đây các thành viên của UBXDTĐ đă biểu quyết chọn phần đất Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy:

 

o   Vị thế rất rộng và có thể nh́n được bao quát cảnh biển mênh mông, nhà Opera, bến cảng Aker Brygge cùng Ṭa Đô Chính.

o   Được phép tập trung sinh hoạt đông người nếu cần.

o   Thu hút nhiều du khách.

o   Được đi lại tự do - Friområdet.

o   Viện Bảo Tàng Hàng Hải đă ngỏ ư chấp thuận.

 

 1. Nội Quy Không Biểu Dương Chính Trị Của Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy

 

Ngay khi nhận được bản thảo hợp đồng của Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy, các thành viên của UBXDTĐ (trong đó có đại diện của HNVTN Oslo & VĐ, đại diện Hội Cao Niên, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Quân Cán Chính VNCH & Hậu Duệ là 3 hội đoàn có nhiều hội viên nhất) đă được phân phát bản thảo (hồ sơ tham khảo 6), và bàn bạc lấy quyết định trong buổi họp của UBXDTĐ. 

Nội quy của VBT áp dụng chung cho tất cả các hội đoàn đến sinh hoạt tại đây (không chỉ dành riêng cho người Việt).

Dù không đồng ư với nội quy này, nhưng xét thấy không cản trở đến ba mục đích đề ra của dự án, nên các thành viên trong UBXDTĐ lúc đó đă đồng ư quyết định tiếp tục dự án (mà không có đề nghị xin ư kiến của bà con người Việt tỵ nạn về điểm này), và tạm thời chưa kư kết hợp đồng với VBT để t́m cách thuyết phục họ thay đổi

(bản hợp đồng kư vào ngày 9.4.2013, xin đọc thêm bên dưới).


 

 1. Bản Điều Lệ Của UBXDTĐ

Trong thời gian làm việc, UBXDTĐ nhận thấy sự cần thiết phải có một bản điều lệ.

Bản Điều Lệ được soạn thảo qua điện thư và biểu quyết thông qua vào phiên họp ngày 4.3.2011 với sự hiện diện của đại đa số thành viên, đặc biệt là sự hiện diện của ba thành viên đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông (ông Nguyễn Đức Hóa và cô Nguyệt Minh), Hội Cao Niên (ông Đỗ Duy Huỳnh), Hội Ái Hữu Cựu Quân Cán Chính VNCH & Hậu Duệ (ông Lưu Lai), đại diện tại Kristiansand (ông Tôn Thất Sơn) mà nay đă rút ra khỏi UBXDTĐ, đă cùng lo việc soạn thảo bản Điều Lệ (hồ sơ tham khảo 7 và 8).TUYỂN CHỌN MÔ H̀NH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN

 1. Thành Lập Ban Giám Khảo Tuyển Chọn Mô H́nh

V́ UBXDTĐ không có khả năng và tŕnh độ tuyển chọn một mô h́nh xứng đáng nên việc thành lập một Ban Giám Khảo là rất cần thiết.

Ban Giám Khảo được Hội Điêu Khắc tại Na Uy h́nh thành theo nguyên tắc pháp lư gồm 5 người qua đánh giá có tŕnh độ hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam, về nghệ thuật điêu khắc, về môi trường và địa điểm thích hợp đối với khu vực Bygdøy.

Ban Giám Khảo gồm: bà Sofie Persvik (về phía Oslo Kommune, nhiệm vụ nhận món quà của Cộng đồng Việt tỵ nạn), bà Elisabeth Koren (về phía Sjøfartsmuseum, nhận và đặt Tượng Đài tại địa điểm có sẵn), bà Marit Krogh và ông Hans Martin Øien (về phía Hội Điêu Khắc Na Uy, trách nhiệm về tính nghệ thuật của mô h́nh), ông Nguyễn Minh Tuấn (về phía đồng bào người Việt tỵ nạn, nh́n t khía cạnh người Việt Nam).

V́ tính trong sáng của việc chấm điểm, trong 5 vị nêu trên không có ai thuộc UBXDTĐ.

 

 1. Tác Phẩm Giải Nhất Hoa Biển

 

Kết quả cuộc thi tuyển chọn mô h́nh được công bố ngày 26.9.2011 tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải và ngày 2.10.2011 tại Nhà Việt Nam của HNVTN Oslo &VĐ.

Giải nhất với mô h́nh Hoa Biển / Sjøblomst: Nội dung kết hợp 5 cánh buồm thành một Hoa Biển của điêu khắc gia Thor Sandborg.


Ban Giám Khảo b́nh phẩm: "Mô h́nh tượng đài Hoa Biển đă thể hiện được ḷng tri ân cũng như nói lên thảm kịch vượt biển cùng sự hội nhập tốt đẹp vào xă hội Na Uy của thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn."


Xin trích phần kết thúc bản tường thuật của ông Phạm Sĩ Việt vào ngày 2.10.2011 (hồ sơ tham khảo 9):

"...Buổi công bố kết quả cuộc thi tuyển chọn mô h́nh Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn chấm dứt vào lúc 17 giờ 30 trong nỗi tràn trề niềm hy vọng và ai nấy đều nở nụ cười thật măn nguyện trên môi..."


Việc chọn đất ở Viện Bảo Tàng Hàng Hải để dựng Tượng Đài Thuyền Nhân và việc chọn mô h́nh Hoa Biển đă được tất cả các hội đoàn, đảng phái và cá nhân trong UBXDTĐ đồng ư và tán thành (trong đó có cả ba hội đoàn mà sau này đă rút chân ra khỏi UBXDTĐ: Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo và Vùng Đông, Hội Cao niên, Hội Ái Hữu Cựu Quân Cán Chính VNCH & Hậu Duệ) nên ngày 13.3.2012 UBXDTĐ đă kư kết hợp đồng với điêu khắc gia Thor Sandborg để thực hiện tác phẩm Tượng Đài Hoa Biển.


DIỄN TIẾN CÔNG TR̀NH SAU KHI TƯỢNG ĐÀI HOA BIỂN ĐƯỢC CHỌN

 1. Tiến Hành Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Tượng Đài Hoa Biển

Sau khi UBXDTĐ hoàn tất việc chọn đất ở Viện Bảo Tàng Hàng Hải để dựng Tượng Đài Thuyền Nhân và việc chọn mô h́nh Hoa Biển làm ợng Đài Thuyền Nhân, UBXDTĐ tiến hành phần kỹ thuật xây dựng Tượng Đài Hoa Biển:

o    Thời gian xây dựng Tượng Đài: 2 năm với quyền gia hạn (tính từ ngày thành lập 1.5.2010). UBXDTĐ đă xin gia hạn thêm vào ngày 2.10.2011, khi công bố tác phẩm Hoa Biển trúng giải tại Nhà Việt Nam.

o    ợng đài được phép xây cất trên đất Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy.

o    Tiến hành các thủ tục để có thể xin giấy phép từ Havnevesen v́ Tượng Đài Hoa Biển được đặt trên mặt biển.

o    Tiến hành t́m những nhà thầu đủ khả năng kỹ thuật và cho giá rẻ.

o    Kư kết hợp đồng và theo dơi tiến tŕnh xây cất.


UBXDTĐ bị ràng buộc bởi những kư kết pháp lư:

o    về đất chọn để dựng Tượng Đài Thuyền Nhân: Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy.

o    về việc chọn mô h́nh Tượng Đài Thuyền Nhân – Tượng Đài Hoa Biển.

o    về diễn tiến thời gian tự nhiên của công tŕnh (mà các cơ sở xây cất phối hợp với nhau) .

 

 1. Hàng Chữ Khắc Trên Bia Văn Tượng Đài

 

Tượng Đài Hoa Biển sẽ được đặt trên mặt biển nên phải có một tấm Bia Văn Tượng Đài đặt trên đất liền.

 

UBXDTĐ đă kêu gọi bà con gởi câu văn khắc trên bia văn (mùa xuân 2012). Trong 42 câu văn gởi đến, UBXDTĐ đă biểu quyết để chọn ra một câu văn duy nhất và tu chỉnh lại cho thích hợp (đă có xảy ra một số tranh căi trong hộp thư chung HNVTN tính từ giai đoạn gởi và chọn câu văn đến buổi mạn đàm của UBXDTĐ tại Nhà Việt Nam ngày 2.6.2012).


 1. Ngày 9.6.2012, HNVTN Oslo & VĐ Bầu Lại Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014

Trong suốt hai năm đầu của dự án, tính đến thời điểm 9.6.2012, UBXDTĐ luôn có sự hiện diện của đại diện của HNVTN Oslo & VĐ do BCH HNVTN Oslo & VĐ cử tham gia. V́ vậy, sau khi cô Nguyệt Minh không c̣n là đại diện của HNVTN Oslo & VĐ, anh Nguyễn Đức Hóa đă viết thư cho anh Trần Trung, Hội Trưởng HNVTN Oslo & VĐ, xin được tiếp tục là một thành viên của BCH HNVTN Oslo & VĐ như trước với thiện ư giúp sự hợp tác giữa HNVTN Oslo & VĐ và UBXDTĐ được dễ dàng và chặt chẽ. Nhưng rất tiếc anh Trần Trung đă từ chối nhă ư của anh Hóa. Tuy nhiên tân BCH xác nhận anh Nguyễn Đức Hóa là đại diện cho BCH HNVTN Oslo & VĐ trong UBXDTĐ (hồ sơ tham khảo 10&11).

Kể từ khi Tân BCH HNVTN Oslo & VĐ hoạt động, UBXDTĐ gặp rất nhiều khó khăn trong sự hợp tác với BCH HNVTN Oslo & VĐ. Tân BCH cũng không cử người trong BCH tham gia là thành viên của UBXDTĐ như các nhiệm kỳ trước.

 

 1. Buổi Họp ngày 31.10.2012 giữa UBXDTĐ & BCH HNVTN Oslo & VĐ

Đây là buổi họp đầu tiên kể từ khi BCH HNVTN Oslo & VĐ nhậm chức.

Trong buổi họp này UBXDTĐ đă trao quyền quyết định về câu văn trên Bia Văn Tượng Đài và tổ chức lễ khánh thành cho HNVTN Oslo & VĐ. BCH HNVTN Oslo & VĐ xác định là vẫn tín nhiệm UBXDTĐ trong dự án này, và tín nhiệm anh Nguyễn Đức Hóa thay mặt BCH HNVTN Oslo & VĐ là thành viên của UBXDTĐ.

 

 1. Buổi Họp Ngày 19.1.2013

Ngày 19.1.2013 HNVTN Oslo & VĐ đă tổ chức một buổi họp xoay quanh đề tài xây dựng tượng đài thuyền nhân. Kết quả của buổi họp là kể từ ngày 19.1.2013, BCH HNVTN Oslo & VĐ sẽ tiếp tục đồng hành với UBXDTĐ trong công tác xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Na Uy để sớm có ngày khánh thành.

Theo tinh thần buổi họp vừa nêu, UBXDTĐ đă soạn thư (có thông qua anh Trần Trung) gởi đến Viện Bảo Tàng Hàng Hải với mục đích yêu cầu họ thay đổi một trong những điều khoản trong bản hợp đồng: Không biểu dương chính trị (xin nhắc lại: UBXDTĐ đă nhiều lần lên tiếng với VBT về điều khoản này, và điều khoản "không biểu dương chính trị" này của VBT không chỉ quy định cho chúng ta mà c̣n đối với tất cả những hội đoàn đặt tượng đài tại đó).

Sau khi nhận thư của UBXDTĐ, Ban Điều Hành Viện Bảo Tàng đă yêu cầu UBXDTĐ ngưng dự án công tŕnh trong hai tuần để VBT họp bàn lấy quyết định. Sau đó VBT cho biết họ vẫn giữ nguyên nội dung bản hợp đồng như trước.

Trong bản hợp đồng cho thấy VBT hoàn toàn tôn trọng và đồng ư cho tất cả những sinh hoạt của chúng ta mang ba ư nghĩa của dự án tượng đài:

 • Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớvà nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này.
 • Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam.
 • Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

Trước quyết định này của Viện Bảo Tàng, UBXDTĐ, sau khi tham vấn với vài chính trị gia và luật sư người Na Uy, đă có một cuộc họp gấp (buổi họp này diễn ra vào ngày 14.02.2013, và có mời anh Hội Trưởng Trần Trung tham dự, nhưng rất tiếc anh Trần Trung từ chối v́ bận việc làm kể cả việc gặp riêng, xin xem hồ sơ tham khảo Tran Trung). Đa số thành viên đă chọn phương án tiếp tục dự án v́ ba mục tiêu đă nêu trên được VBT tôn trọng (đây cũng là ba mục tiêu làm nền tảng cho mọi hoạt động của UBXDTĐ, và 3 mục tiêu đó đă được bà con đồng hương khắp nơi đồng ḷng qua việc đóng góp tài chánh cho công tŕnh xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Tri Ân Na Uy).

Ngày 18.3.2013 UBXDTĐ chính thức kư hợp đồng với nhà thầu Steen & Lunds để thực hiện đế dưới biển cho Tượng Đài Hoa Biển và đế trên bờ cho Bia Văn Tượng Đài (ghi chú: ngày 14.5.2013 nhà thầu mới bắt đầu).

 

Ngày 9.4.2013 UBXDTĐ kư hợp đồng với Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy: Biên Bản họp ngày 9.4.2013 giữa VBT và UBXDTĐ cho thấy UBXDTĐ đă đạt được 2 ước nguyện chính đáng mà bà con quan tâm: Dùng Cờ Vàng Quốc Gia trong các buổi tổ chức tại Tượng Đài Hoa Biển; và khắc Cờ Vàng Quốc Gia trên bia văn tượng đài, nhưng sau đó chỉ c̣n được sử dụng Cờ Vàng Quốc Gia trong các buổi tổ chức tại Tượng Đài Hoa Biển (hồ sơ tham khảo 12 bản tiếng Na Uy bản tiếng Việt).


BUỔI HỌP NGÀY 18.4.2013 VÀ NHỮNG DIỄN TIẾN SAU ĐÓ

 1. Buổi Họp Ngày 18.4.2013

Ngày 18.4.2013 diễn ra cuộc họp giữa UBXDTĐ và BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông có sự hiện diện của Ban Giám Sát (BGS) là Đức Ông Huỳnh Tấn Hải (Trung Tâm Mục Vụ), và Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Tại Na Uy).

Anh Nguyễn Đức Hóa đă có thư nhường chức Trưởng Ban cho anh Trần Trung trước đó, nên trong buổi họp, anh Hóa vẫn tiếp tục xin BCH HNTV Oslo & VĐ cử người thay anh Hóa làm Trưởng Ban.

Kết quả buổi họp UBXDTĐ ghi nhận được:

o   Đức Ông và Thầy cùng BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông đều mong anh Nguyễn Đức Hóa tiếp tục vai tṛ Trưởng Ban như trước.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông là chủ nhân chương tŕnh xây Tượng Đài.

o   Đổi tiltakshaver để HNVTN làm chủ.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông điều hành UBXDTĐ, nhưng nằm ngoài.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông tín nhiệm UBXDTDD, không chấp nhận anh Nguyễn Đức Hóa rút lui, và ủng hộ UBXDTĐ.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông muốn anh Nguyễn Đức Hóa cùng anh Trần Trung đến VBT để "khiếu nại" về Cờ Vàng Quốc Gia không được khắc trên bia văn tượng đài.

Trước kết quả tốt đẹp này, UBXDTĐ đă mời BCH HNVTN Oslo & VĐ cùng đến buổi mạn đàm với UBXDTĐ trong tinh thần hợp tác vào ngày hôm sau 19.4.2013.

Buổi mạn đàm diễn ra không như ư muốn. Sự tranh căi xảy ra tạo một không khí căng thẳng, nóng giận thay cho không khí tay bắt mặt mừng - hợp tác vui vẻ - thông cảm cho nhau về những lỗi lầm đă có. Trong t́nh trạng như vậy, cá nhân anh Nguyễn Đức Hóa đă tuyên bố bất hợp tác. Buổi mạn đạm chấm dứt.

Ngày 22.4.2013, BCH HNVTN Oslo & VĐ đă ra văn thư tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi dự án xây dựng tượng đài.

Trước quyết định này của BCH HNVTN Oslo & VĐ, sau thời gian chờ đợi ư kiến của BGS, UBXDTĐ đă lấy biểu quyết (đa số tuyệt đối) tiếp tục thực hiện dự án v́ nhận thấy phải hoàn thành trách nhiệm đối với sự đóng góp tiền của bà con tỵ nạn khắp nơi và cho xúc tiến việc xây bệ đặt Tượng Đài Hoa Biển.

 

 1. Buổi Họp giữa BGS và UBXDTĐ ngày 4.6.2013

Vào ngày 14.5.2013, UBXDTĐ nhận được văn thư từ BGS (văn thư đề ngày 13.5.2013) với yêu cầu ngưng dự án để t́m cách hàn gắn những bất đồng.

Ngày 4.6.2013, trong cuộc họp giữa BGS và UBXDTĐ, UBXDTĐ đă tŕnh bày trở lại cho BGS biết nhà thầu đă bắt đầu và không thể ngưng được; chỉ có thể ngưng việc tổ chức khánh thành, và ngưng kư kết với Oslo Kommune về việc bảo tŕ Tượng Đài Hoa Biển.

UBXDTĐ đă cung cấp đến BGS tất cả bản sao kư kết liên quan đến công tŕnh xây dựng Tượng Đài Hoa Biển.

BGS đề nghị UBXDTĐ ngừng những ǵ có thể. Đức Ông cũng yêu cầu UBXDTĐ liên lạc với ông điêu khắc gia Thor Sandborg xem có thể ngừng tiến tŕnh đặt Tượng Đài Hoa Biển lên bệ.

UBXDTĐ đă tôn trọng lời yêu cầu của BGS qua việc gởi thư đến ông Thor Sandborg vào ngày 5.6.2013 để yêu cầu ông có thể ngưng những phần việc đang xúc tiến. Ngày 6.6.2013, ông Thor Sandborg trả lời là tiến tŕnh đặt Tượng Đài Hoa Biển và Bia Văn Tượng Đài liên quan đến nhiều nhà thầu khác, và bị ràng buộc bởi hợp đồng với thời gian dự định trước nên không thể ngừng được (hồ sơ tham khảo 13&14).

 

Thư của ông Thor Sandborg đă được UBXDTĐ chuyển đến BGS sau khi nhận.

 

 1. Buổi Họp Ngày 11.7.2013

Ngày 11.07.2013 diễn ra buổi họp do BGS mời BCH HNVTN Oslo & VĐ và UBXDTĐ.

Mục đích của Ban Giám Sát: Hai bên có thể t́m một giải pháp hàn gắn những rạn nứt xảy ra lâu nay ngỏ hầu tạo sự đoàn kết trong Cộng Đồng và vun bồi t́nh thương yêu giữa bà con người Việt khắp nơi.

UBXDTĐ tŕnh bày rằng công tŕnh xây dựng tượng đài thuyền nhân đă hoàn tất và UBXDTĐ đă hoàn thành trách nhiệm đối với tất cả bà con người Việt tỵ nạn đóng tiền. Đồng thời UBXDTĐ mời anh Trần Trung là đại diện HNVTN Oslo & VĐ làm Trưởng Ban cùng với UBXDTĐ tổ chức lễ khánh thành. Đây là một vinh dự mà UBXDTĐ muốn trao cho HNVTN Oslo & VĐ với mong muốn sự hợp tác đó sẽ mang lại sự đoàn kết và hàn gắn những rạn nứt xảy ra cho đến thời  điểm này.

Nhưng đáng tiếc là, và đây là điều bất hạnh cho sự đoàn kết Cộng Đồng Người Việt ở Na Uy này, anh Trần Trung đă từ chối lời mời làm Trưởng Ban khánh thành Tượng Đài Hoa Biển và đọc một văn bản soạn sẵn trước khi tham dự buổi họp, trong đó anh tuyên bố HNVTN Oslo & VĐ sẽ tố cáo UBXDTĐ (bao gồm tất cả các hội đoàn là thành viên và Ban Giám Sát) ra cảnh sát.


TRI ÂN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN Ở NA UY

Công tŕnh xây dựng tượng đài thuyền nhân Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Na Uy đă hoàn tất. UBXDTĐ đă hoàn thành trách nhiệm qua sự đóng góp tiền của bà con người Việt tỵ nạn khắp nơi tại Na Uy và các nước khác.

Chúng tôi xin cám ơn hơn 1325 ân nhân đă ủng hộ 1.944.176,93 kroner (tính đến tháng 07.2013) để chúng ta có được một Tượng Đài Thuyền Nhân đúng với ba mục đích từ ngày thành lập UBXDTĐ. 

Tượng Đài Hoa Biển sẽ măi là nơi chúng ta có thể đến tạ ơn những ân nhân đă cứu giúp chúng ta đến đất nước tự do; để chúng ta thắp nén hương tưởng niệm những ân nhân nay không c̣n nữa và để tưởng nhớ những người đă bỏ ḿnh trên đường trốn chạy cộng sản...

Bên Tượng Đài Hoa Biển chúng ta sẽ kể cho những thế hệ mai sau nghe về chế độ cộng sản độc tài đă khiến hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi.

Tượng Đài Hoa Biển sẽ măi là một biểu tượng của Nhân Bản, Tri Ân, và của Tự Do bất khuất (hồ sơ tham khảo 15) !


Kính thư,

Thay mặt Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài

Nguyễn Đức Hóa

Trưởng Ban