Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Thư từ Đức Ông HTH và Thầy An Chí ngày 14 tháng 05 năm 2013
Xin bấm vào đây

Tâm Thư từ  Thầy An Chí ngày 24 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Chùa Khuông Việt - Blystadvn. 2, 1479 Kurland. Norway

phone: 67.973033

_________________________________________________

 

            Khuông Việt, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

TÂM THƯ

 

Kính gởi:

 

- BCH/HNVTN tại vùng Đông Oslo

- UBXDTĐ

- Quí Hội Đoàn, Đoàn Thể

- Quí vị Nhân Sĩ Trí Thức

- Quí vị đồng hương

 

Trước hết, xin thay mặt Ban Điều Hành GHPGVNTN Nauy và thừa ủy nhiệm của Ḥa Thượng chỉ đạo BĐH GH, chúng tôi có một vài điểm nhận xét về vấn đề Tượng Đài Thuyền Nhân như sau:

 

Trong những tuần lễ vừa qua, đặc biệt nhất là sau tuần lễ Phục Sinh, th́ trên diễn đàn htc, đă xảy ra bao chuyện, như đại thi hào Nguyễn Du than rằng: Những Ǵ Nghe Thấy Mà Đau Đớn Ḷng. Qủa thật vậy, đau cho một CĐNVTN tại Na Uy của chúng ta. Chúng tôi thiết nghĩ là; những vị ở trong các Hội Đoàn, Đoàn Thể và Nhân Sĩ Trí Thức cũng như Đồng Hương, theo dơi sự việc, có lẽ cũng đồng một cảm nhận như chúng tôi! Nếu trong chúng ta không gợn lên một nổi đau chua xót, th́ có lẽ chúng ta không phải là thành viên của CĐNVTN tại Na Uy này rồi! Chỉ có những ai muốn gây chia rẽ, t́nh đoàn kết trong CĐNVTN tại Na Uy, th́ mới hân hoan vui mừng trong cơn lốc bảo tố, đang vây phủ bầu trời vũ trụ trăng sao trong ḷng người cộng đồng của chúng ta!

 

Kính thưa quí vị!

 

Với tư cách là Cố Vấn và Giám Sát UBXDTĐ, chúng tôi BĐH GHPGVNTN NU, xin tha thiết kêu gọi hai ban là; BCH/HNVTN tại vùng Đông Oslo và UBXDTĐ, chúng ta nên b́nh tâm vững chắc, chớ có để những ngọn gió bảo lung lay Gốc Tâm của chúng ta. Gốc Tâm của chúng ta, đó chính là; muốn nói lên tiếng nói chính nghĩa của Người Việt Nam Tỵ Nạn tại Na Uy. Mà tiếng nói ấy, được thông qua bức Tượng Đài, với ba mục tiêu như sau:

Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uy đă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này.

Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam.

Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.

 

Chúng tôi thiết nghĩ rằng: Hiện nay tiếng nói chính nghĩa của CĐNVTN tại Na Uy chúng ta, chỉ thể hiện được bên ngoài, thông qua bức Tượng Đài. Đó chính là biểu tượng duy nhất của chúng ta, đối với Chính Phủ, Hoàng Gia và Nhân Dân Na-uy. Nếu Tượng Đài không thành h́nh được trong giai đoạn này, th́ vĩnh viễn về sau, e rằng CĐNVTN tại Na Uy, không c̣n cơ hội thứ hai nửa.

 

Nếu Tượng Đài không thành h́nh được, th́ CĐNVTN tại Na Uy sẽ lâm vào hoàn cảnh và lịch sử ghi nhận như sau:

 

Là một nỗi nhục bi thương chung cho CĐNVTN. V́ lẽ, chúng ta là một Cộng Đồng rời bỏ Quê Hương, v́ mong t́m Tự Do và chối từ một Chính Thể Độc Tài, đang ngự trị trên Quê Hương ḿnh. Do đó, chúng ta có mặt trên đất nước Na-uy này. Nhờ ơn Chính Phủ, Hoàng Gia và Nhân Dân Na-uy mở rộng ṿng tay nhân ái, để cưu mang và tạo điều kiện thuận lợi cho bao thế hệ Việt Nam được sống yên, sống đẹp. Chứng minh là thế hệ con em chúng ta, đă quá thành công trên mọi lănh vực. Cũng v́ lư do đó, mà chúng ta đă đồng tâm nhất trí, đứng ra thành lập một UBXDTĐ, ngơ hầu nói lên tiếng nói Tri Ân Quốc Gia Na-uy. Thế nhưng mà, công cuộc xây dựng nữa chừng bị dừng lại và gần như là bế tắc. Nếu thật sự bế tắc và không thành h́nh được, th́ đă như ư muốn ban đầu của TĐSVC; là nhằm ngăn chặn sự Thành H́nh Tượng Đài của CĐNVTN tại Na Uy. Thế là tiếng nói Chính Nghĩa của chúng ta đă bị vô hiệu hóa. Lịch sử sẽ ghi lại giai đoạn này của CĐNVTN tại Na Uy. Và con em chúng ta sẽ đọc những ḍng lịch sữ này, sẽ có sự nhận xét ǵ về Cha Anh của ḿnh! Có lẽ, con em chúng ta rất đau ḷng tủi nhục, hoặc phủi phui tất cả những ǵ mà Cha Anh nói về Chính Nghĩa cho Dân Tộc… Rồi Con Em sẽ kết luận rằng: Ḿnh được sanh ra trong một Dân Tộc thật bi đát khốn cùng!

Là một CĐNVTN, có đủ thành phần và tầng lớp. Đặc biệt nhất là tầng lớp thương gia, nhân sĩ, trí thức, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia khoa học hiện đại. Thế mà để Cộng Đồng đi đến nỗi này! Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách!.

Là một CĐNVTN, được thừa hưởng cái ân đức của Hồn Thiêng Sông Núi Nước Việt, cái Khí Khái Hào Hùng của Cha Ông. Cho nên CĐ chúng ta là một CĐ sống và tích lủy bằng Đạo Đức Truyền Thống và có Đức Tin về Đấng Thiêng Liêng của mỗi một người trong chúng ta. Chính v́ lẽ ấy, khi dân Việt có mặt trên khắp Thế Giới, th́ những Tôn Giáo của Việt Nam cũng tùng theo Đồng Bào ḿnh, để nâng đỡ trên phương diện tâm linh. Và góp phần đem lại sự Đạo Đức An Lành cho Cộng Đồng nói riêng và Quốc Gia Bản Xứ nói chung. Bao nhiêu vị Tu Sĩ của Thiên Chúa, của Phật Giáo và những Tôn Giáo khác bị tù đày, bị bức tử… Riêng CĐNVTN tại Na Uy đây có hai Tôn Giáo lớn, mà được CĐ kính nễ, và đồng hương, đồng bào cũng đều thuộc về một trong hai Tôn Giáo linh thiêng này. Chính v́ vậy, quư vị đă đặt niền tin vào hai Tôn Giáo. Và đă mời hai Tôn Giáo trong vai tṛ Cố Vấn và Giám Sát. Chúng tôi thiết nghĩ rằng: Quư Vị đă có những suy nghĩ ǵ và nh́n như thế nào về sự hiện hữu của hai Tôn Giáo của CĐ? Thành viên trong UBXDTĐ và BCH/NVTN tại vùng Đông Oslo, đều là những tín đồ ngoan đạo của hai Tôn Giáo. Cho nên dù cá nhân hay tập thể, chúng ta cũng đều dựa trên Đức Tin Tôn Giáo để hành xử. Đức Tin ấy chính là Đức Tính Bao Dung Bác Aí của Đức Chúa Trời và Đức Tính Từ Bi Hỷ Xả của Đức Phật. Và hảy sống v́ mọi người, v́ lợi ích chung của cộng đồng nhân loại, không thể v́ vị kỷ cá nhân, để rồi đưa đến sự hủy hoại danh dự hay lợi ích của một tập thể về lâu về dài. V.v… Chúng tôi nói, nếu như Tượng Đài không thể thành h́nh, th́ có thể nói rằng: Niềm Tin Chúa và Phật đă không c̣n ngự trị trong ḷng của chính chúng ta nữa rồi. Và chính chúng ta tự hủy hoại đi Tính Năng Siêu Xuất của con người, mà chính Thượng Đế đă tạo ra và ban ân điển cho Nhân Loại. Đạo Phật gọi đó là một Tính Năng Sáng Suốt Tinh Anh Nhất. Cũng nhờ Tính Năng này mà có những Đấng Thiêng Liêng xuất hiện giữa cuộc đời đầy khổ đau.

 

Kính thưa Quư Vị!

 

Đó là ba mục đề, mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na-uy, xét thấy rằng; nếu như hai ban BCH/HNVTN tại vùng Đông Oslo và UBXDTĐ không trầm tĩnh, không b́nh tâm suy xét, không bao dung tha thứ lẫn nhau, cứ măi chỉ trích và t́m sai lẫn nhau… Th́ sự việc sẽ diển ra như ba mục đề nhận xét của chúng tôi. Đó là sự tác hại chung cho CĐNVTN tại Na Uy và riêng cho từng cá nhân của mỗi chúng ta, v́ niềm tin yêu của Chúa Phật đă mất trong ḷng chúng ta rồi. Là một tín hữu, đă phát nguyện theo Đấng Thiêng Liêng, giờ đây chúng ta đă bội ước lời nguyện thiêng liêng cao cả ấy dưới chân Chúa và Phật rồi. Tâm hồn chúng ta đă bị quỷ Sa Tăng và quân ma Tham Sân Si làm chủ mất rồi. Th́ buộc Chúa Phật phải ra đi thôi. Nếu vậy Tín Đồ Ki Tô làm sao về được Thiên Đàng và T́n Đồ Phật Giáo làm sao về cơi Phật Tịnh Độ được. Một khi trong ḷng chúng ta đă từ chối Chúa Phật.

 

Một lần nữa, chúng tôi chân thành tha thiết kêu gọi quư thành viên BCH/HNVTN tại vùng Đông Oslo và UBXDTĐ, cũng như tất cả quư vị nhân sĩ, trí thức, thương gia, đồng hương đồng bào trong CĐVNTN tại Na Uy, hảy cùng tay trong tay, tâm trong tâm, thương yêu lẫn nhau. Và quyết tâm chung sức góp ḷng, góp ư về mọi lănh vực từ tinh thần, tài năng, thể chất, vật chất v.v… để Tượng Đài Thuyền Nhân được đứng vững giữa đất trời biển cả Na Uy. Như nói lên sự có mặt vững chắc trên đất nước Na Uy hiền ḥa dể thương này của CĐNVTN. Chúng ta hảy cất đi những vị kỷ tư riêng cá nhân của chúng ta. Mà chúng ta hảy là Mỗi Viên Sỏi Nhỏ Được Dính Liền Liên Kết Chặt Chẽ Lại Với Nhau để thành h́nh Hoa Biển và Tượng Đài như Cộng Đồng mong muốn vậy.

 

Thay mặt BĐH và Tăng Ni Phật Tử trực thuộc GHPGVNTN NU, chúng tôi chân thành cảm ơn quư thành viên của hai BCH/HNVTN tại vùng Đông Oslo và UBXDTĐ, đă v́ CĐVNTN tại Na Uy, khiến quư vị đă gặp nhiều phiền toái trong tâm khảm, cũng như trong cuộc sống riêng tư trong thời gian qua. Chúng tôi cũng vô cùng tri ân quư Nhân Sĩ, Trí Thức, Thương Gia, Hội Đoàn, Đoàn Thể và đặc biệt Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Oslo Linh Mục Huỳnh Tấn Hải, đă thương yêu Cộng Đồng mà dấn thân và hy sinh cho công cuộc Chính Nghĩa.

 

Cầu nguyện Hồn Thiêng Sông Núi Anh Linh Đất Việt pḥ trợ cho CĐVNTN tại Na Uy luôn được an lành và thành công trên mọi lănh vực. Đem lại sự rạng danh vinh quang sáng ngời cho Dân Tộc Việt Nam muôn thuở.

 

Sau cùng chúng tôi, nhân danh Trưởng Ban Điều Hành GHPGVNTN Na-uy, thừa lệnh của Ḥa Thượng Chỉ Đạo, kêu gọi tất cả phật tử là thành viên trực thuộc Giáo Hội, khắp cả các miền đất nước Na Uy, hảy một ḷng v́ CĐVNTN tại Na Uy mà ủng hộ công tŕnh xây dựng Tượng Đài có một kết quả mỹ măn, cho CĐVNTN tại Na Uy có tiếng nói Chính Nghĩa với Đất Nước và Nhân Dân Na-uy. Đồng thời cũng để tỏ rơ lập trường với những chính kiến bất đồng quan điểm, của những đối lập muốn quấy rối chia rẽ CĐVNTN chúng ta.

 

 

     Kính Chào Thân Ái

 

Tỳ Kheo Thích Hoằng Khai