Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin Vận Động- Oslo

Hm nay ngy 03 thng 9 năm 2011, tại lễ Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam được Cộng Đon Cng Gio Oslo v Vng Đng tổ chức tại Holmlia ch Hong Văn Đoan ( Nghị), C T Thị Bảy v chị Nguyệt Minh  đ thay mặt UBXDTĐ c mặt để tiếp tục vận động cho quỹ xy dựng tượng đi.
Rt nhiều b con  đ biết đến dự n trong thời gian vừa qua v nhiều người n cần thăm hỏi tiến trnh của dự n.
Trong ngy ny cũng đ c những qu vị sau đy đng gp thẳng bằng tiền mặt vo QXDTĐ:

1. Gđ L Hồng V, Fjerdingby, 1000,-kr
2. Nguyễn Văn Trung, Lrenskog, 500,-kr
3. Đinh Thị Hiền, Oslo, 500,-kr
4. Phạm Thị Thanh/ Phạm Đức Tnh, Oslo , 500,-kr
5. Phạm Thi Sm, Oslo, 200,-kr
6. Nguyễn Thị Thu Hương, Oslo, 300,-kr.

Tổng cộng:                3000,- kr.


UBXDTĐ xin chn thnh cảm ơn những tấm lng của qu vị.