Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

UB đă hợp tác chặc chẽ với HNVTN Oslo & VĐ từ đầu cho tới cuối năm 2012. Từ ngày HNVTN Oslo & VĐ có tân ban chấp hành th́ sự hợp tác đă không c̣n chặt chẽ và đưa đến những cuộc tranh luận. Đến ngày 16 tháng 4/2013, v́ không muốn đôi bên tranh chấp rồi gây thêm chia rẽ, anh NDH đă ngỏ ư nhường lại vai tṛ trưởng ban của ḿnh cho anh Trần Trung/ Hội trưởng HNVTN. nhưng anh không nhận lời, và ngày 22 tháng 04  BCH  HNVTN Oslo & VĐ đă tuyên bố không c̣n liên quan ǵ đến chương tŕnh XTĐ nữa.

Ban Giám Sát của UB, là Thượng Tọa Thích Hoằng Khai/ Đại Đức Thích Viên Ngộ và Đức Ông Huỳnh Tấn Hải, đă tổ chức các buổi họp với BCH HNVTN và UB, với mục đích  hàn gắn những rạn nứt xảy ra lâu nay ngỏ hầu tạo sự đoàn kết trong Cộng Đồng và vun bồi t́nh thương yêu giữa bà con người Việt khắp nơi.  Trong buổi họp cuối cùng, ngày 11 tháng 7 năm 2013, UB mời Trưởng Hội Trần Trung làm trưởng ban tổ chức khánh thành. Đây là một vinh dự mà UB muốn trao cho HNVTN Oslo & VĐ với mong muốn sự hợp tác đó sẽ mang lại sự đoàn kết và hàn gắn những rạn nứt xảy ra cho đến nay.

Nhưng đáng tiếc là, và đây là điều bất hạnh cho sự đoàn kết Cộng Đồng Người Việt ở Na Uy, anh Trần Trung đă từ chối lời mời làm TB Khánh Thành TĐ Thuyền Nhân và đọc một văn bản soạn sẵn trước khi tham dự buổi họp, trong đó anh tuyến bố HNVTN Oslo & VĐ sẽ tố cáo UBXDTĐ ( bao gồm tất cả các hội đoàn là thành viên và Ban Giám Sát) ra cảnh sát.

Sau đây xin tŕnh bày theo thứ tự các việc đă xảy ra giữa UB và BCH HNVTN Oslo&VĐ.

Ngày 9 tháng 6 năm 2012:
HNVTN Oslo & VĐ Bầu Lại Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014
Xin bấm vào đây
Ngày 31 tháng 10 năm 2012:
Buổi họp giữa UBXDTĐ & BCH HNVTN Oslo & VĐ

Ngày 19 tháng 1 năm 2013:
Buổi họp giữa UB & BCH và một số đồng hương

Ngày 16 tháng 4 năm 2013:
TB Nguyễn Đức Hóa xin nhường chức TB cho TH Trần Trung

Ngày 18 tháng 4 năm 2013:
Buổi họp giữa UB & BCH HNVTN và Ban Giám Sát

Ngày 22 tháng 04 năm 2013:
BCH HNVTN Oslo & VĐ tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi dự án XTĐ


Ngày 11 tháng 7 năm 2013:
Cuộc họp giữa UB, BCH HNVTN Oslo&VĐ và Ban Giám Sát

Ngày 16 tháng 7 năm 2013:
BCH HNVTN Oslo&VĐ đ̣i tiền XTĐ
Xin bấm vào đây
Tiếng NaUy
Tiếng Việt Nam


Ngày 29 tháng 7 năm 2013:
UBXDTĐ trả lời thư đ̣i tiền của BCH
Xin bấm vào đây
Tiếng NaUy
Tiếng Việt Nam


Ngày 14 tháng 8 năm 2013:
BCH tuyên bố đưa UB ra ṭa
Ngày 13 tháng 8 năm 2013:
BCH dùng văn pḥng luật sư để đ̣i trọn vện tất cả số tiền đóng XTĐ

Ngày 29 tháng 8 năm 2013:
Cảnh sát quyết định miễn tố UBXDTĐ
Xin bấm vào đây

Ngày 29 tháng 10 năm 2013:
BCH khiếu nại việc miễn tố UBXDT
Quyết định cuối cùng của cảnh sát; vẫn miễn tố UBXDTĐ
Xin bấm vào đây

Ngày 20 tháng 12 năm 2013:
UBXDTĐ nhận thư từ văn phòng luật sư Lund & Co:
BCH vẫn giữ lập trường kiện cáo UBXDTD ra tòa
Xin bấm vào đây

Ngày 18 tháng 3 năm 2014:
UB nhận thư của cảnh sát về quyết định miễn tố trưởng UBXDTĐ
Đơn thưa kiện từ Nhà Viet Nam
Xin bấm vào đây

Ngày 06 tháng 5 năm 2014:
Nhận thư; BCH khai trừ trưởng UBXDTĐ ra khỏi HNVTN Oslo&VĐ
Xin bấm vào đây