Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin Vận Động - Trung Tm Mục Vụ Oslo

Hm nay, chủ nhật ngy 06 thng 3 năm 2011. Tại nh thờ Chnh To St. Olav, Oslo vo thnh lễ Việt Nam lc 13:00. Chị Angela Nguyễn Hoi Trang, thnh vin UBXDTĐ đại diện cho TTMV đ thay mặt UBXDTĐ c đi lời gởi đến qu đồng hương tham dự thnh lễ. Chị đ  ni ln tm tnh của chị v của UB về dự n ny, cũng như ku gọi sự đng gp của tất cả mọi người để cộng đồng người Việt chng ta tại Na Uy sớm c được tượng đi tri n. Cc thnh vin của Ban Mục Vụ cng với ch Hong Văn Đoan ( Nghị) đ phn pht tờ ku gọi của linh mục Huỳnh Tấn Hải km theo giro của UBXDTĐ đến tay từng người.
Trong buổi vận động ny TTMV cũng đ nhận được đng gp tiền mặt của qu vị sau:

Anh Triệu Hữu Văn Nga , Blakkenveien 1, Oslo đng gp 3000,- kr
Chị Trần Thị Lan, Oslo đng gp 300,- kr
Anh Nguyễn Thanh Hiếu, Oslo đng gp 1000,-kr

Tổng cộng 4.300,-kr

UBXDTĐ xin chn thnh cảm ơn TTMV v tất cả mọi người đ gp tay.